Leonardo Galli (1760-1812)

Posiadał tytuł "Pierwszego kamieniarza króla Polski". Działał w Polsce w latach 1789-1812, również po abdykacji Stanisława Augusta. Ten włoski rzeźbiarz był najwybitniejszym pracownikiem otwartej na nowo przez Stanisława Augusta fabryki kamienia przy kamieniołomach w Dębniku koło Krakowa.

W Warszawie nadzorował prace związane z montażem elementów dekoracyjnych sprowadzanych z Dębnika. Wykonywał też niektóre roboty rzeźbiarskie. W 1792 r. w Rotundzie Pałacu na Wyspie układał marmurową posadzkę ozdobioną przedstawieniem głowy jednej z mitologicznych Gorgon, zwanej Meduzą. Była to prawdopodobnie inkrustacja z kolorowych kamieni. Po jej zniszczeniu Galli przypuszczalnie ułożył na posadzce obecnie istniejący wzór gwiazdy (tzw. Róża Wiatrów). Poza kilkoma drobniejszymi pracami twórczość Gallego nie jest znana.