Wojciech Jastrzębowski (1799-1882)

W ogrodach łazienkowskich, na skarpie ponad gmachem Starej Oranżerii, znajduje się zegar słoneczny zwany Głazem Jastrzębowskiego. Jego autor, Wojciech Jastrzębowski, to przyrodnik i pedagog, pochodzący z ubogiej rodziny szlacheckiej.

Studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Oddziale Budownictwa i Miernictwa, później na Wydziale Filozoficznym. W latach 1825-1829 pracował w gabinecie fizycznym uniwersytetu. Wtedy właśnie opracował i zbudował tzw. kompas polski, urządzenie służące do budowy zegarów słonecznych. Interesował się jednak przede wszystkim botaniką.

W 1830 r. brał udział w powstaniu listopadowym. W 1836 r. mianowany został profesorem botaniki, zoologii, mineralogii, fizyki oraz ogrodnictwa w Instytucie Agronomicznym na Marymoncie. Zmarł w 1882 r. w Warszawie. Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim.