Powstanie listopadowe

29 listopada 1830 r. z budynku Szkoły Podchorążych Piechoty w Łazienkach (Podchorążówki) wyszła grupa spiskowców, która opanowała pobliski Belweder, siedzibę dowódcy sił rosyjskich, wielkiego księcia Konstantego. Przewodził jej podporucznik Piotr Wysocki. Tak w Łazienkach Królewskich zaczęło się powstanie listopadowe.