Rozmowy chińsko-amerykańskie

Pałac Myślewicki był miejscem kilkudziesięciu spotkań przedstawicieli władz Chińskiej Republiki Ludowej i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Prowadzone tu rozmowy były główną formą dialogu między oboma państwami i przyczyniły się do budowania wzajemnego zaufania oraz zachowania pokoju.