Inne ogłoszenia

Muzeum Łazienki Królewskie poszukuje autorów zdjęć lub spadkobierców zmarłego artysty, wymienionego jako autor zdjęć według poniższej listy, lub innych dysponentów ich praw w związku z planowanym wydaniem wieloautorskiej monografii o pomniku księcia Józefa Poniatowskiego pod redakcją M. Komasiaka, A. Czarneckiej, M. Grąbczewskiej, której wydanie planowane jest na marzec 2024 r.

1. AF 33606, Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego przed pałacem Saskim, Henryk Poddębski, lata 30. XX w., Muzeum Warszawy.
2. AF 25282, Grupa cywilów i oficerów przed pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego, autorstwo nieznane, lata 1918-1939, Muzeum Warszawy.
3. AF 24533, Plac Piłsudskiego udekorowany niemieckimi flagami, autorstwo nieznane, 1940, Muzeum Warszawy.
4. AF 37455, Stara Pomarańczarnia i pomnik księcia Józefa Poniatowskiego w Łazienkach, Czesław Olszewski, między 1960-1965, Muzeum Warszawy.
5. AI 3342, Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, autorstwo nieznane, ok. 1930, Muzeum Warszawy.
6. MHW 1506, Odsłonięcie pomnika ks. Józefa Poniatowskiego na Placu Saskim w Warszawie, 3 maja 1923, autorstwo nieznane, 1923, Gabinet Medali, Muzeum Warszawy, fot. A. Czechowski, I. Oleś.
7. MHW 23265/a-b, Wstęga od młodzieży wielkopolskiej, autorstwo nieznane, 1923, Muzeum Warszawy, fot. A. Czechowski, I. Oleś.
8. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie, sygn. 12675a, k. 6, 7, 7-8.
9. Archiwum Państwowe w Lublinie, Zbiór afiszów i druków ulotnych, sygn. 499.
10. Archiwum Państwowe w Warszawie - Zbiór Korotyńskich, sygn. 16, k. 18, 30,  Zbiór Korotyńskich, sygn. 24, k. 1, 9, 16, 24, 38.
11. Polonia Kraków, "Pozdrowienia z Warszawy", pocztówka, 1923-1939, druk na papierze.
12. Jerzy Zaruba, Stefan Wiechecki ps. Wiech, Satyra na pomnik Józefa Poniatowskiego, ok. 1958, pocztówka.
13. Polonia Kraków, "Pozdrowienia z Warszawy", pocztówka, 1923-1939, druk na papierze.
14. Jerzy Zaruba, Stefan Wiechecki ps. Wiech, Satyra na pomnik Józefa Poniatowskiego, ok. 1958, pocztówka.
15. Dyplom z życzeniami imieninowymi dla Józefa Piłsudskiego od Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna", 19.03.1931 r. (zbiory ikonograficzne); na dyplomie widnieje podpis Władysław Grudziński, Wojskowe Biuro Historyczne.
16. K-40-51 Lot balonu SP-ANH "Legionowo" podczas uroczystości na Placu Piłsudskiego w dniu imienin marszałka 19.03.1935 r., Wojskowe Biuro Historyczne
17. K-66-763 odsłonięcie pomnika księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Straż honorowa w historycznych mundurach z czasów Księstwa Warszawskiego przed pomnikiem, 03.05.1923 r., Wojskowe Biuro Historyczne.
18. K-70-354 Defilada na Placu Saskim w obecności prezydenta RP Ignacego Mościckiego. W tle pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, 3.05.1928 r., Wojskowe Biuro Historyczne.
19. Odsłonięcia pomnika w Łazienkach Królewskich - daru Kopenhagi dla Warszawy, druk na papierze, Stolica 1952, nr 5, s. 2.
20. Karykatura pomnika ilustrująca felieton Olgierda Budrewicza "Zamiast klombu" z 1958 r., "Stolica" 1958, nr 39, s. 9.
21. Nieznany rysownik, Karykatura pomnika Józefa Poniatowskiego, 1961, druk, za: "Polska" 1961, nr 12 [88], s. 14.
22. Składki na pomnik ks. Poniatowskiego, "Świat" 1922, 4 listopada, nr 44, s. 23.
23. Reklama zakładu Karola Mintera, "Gazeta Warszawska" 1858, 3 kwietnia, nr 89, s. 6.
24. Eryk Lipiński, 1965, druk, "Szpilki" 1965, nr 7.
25. Nieznany artysta, Hjaelp Polen, przed 1947, druk, "Stolica" 1947, nr 46, s. 10.
26. Nieznany rysownik, "Polska" 1961, nr 12 [88], s. 14.
27. Eryk Lipiński, Józiu, "Szpilki" 1965, nr 7 (1227), s. 1.
28. Autor nieznany, Niemiec, Fotografia z Powstania Warszawskiego, sierpień 1944 r. sygn. MPW - IH/5053, Muzeum Powstania Warszawskiego.
29. Autor nieznany, Defilada wojsk niemieckich w Warszawie po zakończeniu kampanii w Polsce. Adolf Hitler przejeżdża przez Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, 05.10.1939 r., sygn. Instytut Pamięci Narodowej, GK-5-1-170-1.
30. Autor nieznany, Defilada wojsk niemieckich w Warszawie po zakończeniu kampanii w Polsce. Adolf Hitler przejeżdża przez Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, 05.10.1939 r., sygn. Instytut Pamięci Narodowej, GK-5-1-170-10.
31. "Świat" 1923, nr 20, s. 3.
32. Nieznany fotograf, Szczątki pomnika przed Pałacem Saskim, grudzień 1944, "Stolica" 1957, nr 40, s. 7.
33. Odsłonięcie pomnika Poniatowskiego - daru Kopenhagi dla Warszawy, druk na papierze, "Stolica" 1952, nr 5, s. 2.
34. Olgierd Budrewicz (?), pomnik Józefa Poniatowskiego w Łazienkach Królewskich, 1958, "Stolica" 1958, nr 39, s. 9.
35. Jan Kosidowski, Rusz się książę, fotoreportaż, "Świat" 1964, nr 11, s. 8-9.
36. [Fotografie przedstawiające posąg Zygmunta III Wazy podczas konserwacji], sygn. Z.478/IIIF, k. "negatyw".
37. Bułhak Jan, [Pomnik Józefa Poniatowskiego na placu Saskim], sygn. F.5556/AFF.III-10, Academica ID 5589439.
38. Poddębski Henryk, [Warszawa, pomnik księcia Józefa Poniatowskiego], sygn. F.63520/II, Academica ID 66217366.
39. Nieznany fotograf, Bolszewicka komisja przekazująca pomnik stronie polskiej, "Tygodnik Ilustrowany" 1922, nr 17, s. 271.
40. "Świat" 1923, nr 18, s. 4.
41. Nieznany fotograf, Rzeźba na platformach kolejowych na dworcu w Homlu, "Tygodnik Ilustrowany" 1922, nr 17, s. 271.
42. Nieznany fotograf, Części pomnika przeładowane na polskie wagony, 1922, "Tygodnik Ilustrowany" 1922, nr 17, s. 271.
43. Nieznany fotograf, Zdejmowanie rzeźby z platformy kolejowej na Dworcu Gdańskim, 1922, "Tygodnik Ilustrowany" 1922, nr 17, s. 271.
44. "Tygodnik Ilustrowany" 1922, nr 17, s. 271.
45. Wacław Saryusz-Wolski, Drewniana plansza z sylwetą na placu Saskim, "Tygodnik Ilustrowany" 1922, nr 27, s. 437.
46. "Świat" 1923, nr 17, s. 7.
47. Nieznany fotograf, Adam Czartoryski przemawiający w czasie uroczystości odsłonięcia pomnika, "Świat" 1923, nr 19, s. 7.
48. "Tygodnik Ilustrowany" 1922, nr 16, s. 1
49. Nieznany fotograf, Wojsko na tle Pałacu Saskiego w czasie uroczystości odsłonięcia pomnika, "Tygodnik Ilustrowany" 1923, nr 20, s. 317.
50. Wacław Saryusz-Wolski, Komitet Wzniesienia Pomnika ks. Józefa Poniatowskiego po wmurowaniu pamiątkowej tablicy w cokół, "Świat" 1923, nr 18, s. 4.
51. Wacław Saryusz-Wolski, Delegacja Duńczyków składająca wieniec u stóp pomnika w dniu jego odsłonięcia, 1923, "Świat" 1923, nr 20, s. 3.
52. Karta pocztowa ze zdjęciem pomnika ks. Józefa Poniatowskiego Zofii Chomętowskiej na awersie, rewers 1938, druk i pieczęć na papierze, zbiory Marii Wardzyńskiej.
53. Nieznany fotograf, Demontaż pomnika w Łazienkach Królewskich, 17-19 października 1965.
54. "Homel. Pomnik Poniatowskiego w ogrodzie księcia Paskiewicza", 1914, pocztówka.
55. Nieznany fotograf, Odsłonięcie pomnika sfotografowane z południowego skrzydła Pałacu Saskiego, 1923.
56. Nieznany fotograf, Uczestnicy uroczystości przed odsłoniętym pomnikiem, 1923.
57. Wacław Rokosz, Pomnik krótko po odsłonięciu, w trakcie demontażu dekoracji, 1923.
58. Aleksander Borawski, "Xsiążę Józef Poniatowski", 1922, odlew brązowy.
59. Firma "Dr. A. Oetker", Plac Marszałka Piłsudskiego w Warszawie (recto, verso), przed 1939, druk.
60. Polski Monopol Zapałczany, Etykietka zapałczana z przedstawieniem pomnika, przed 1939, druk.
61. Fabryka Cykorii "Stella" S.A., Puszka na kawę, 1923-1938, blacha stalowa ocynkowana.
62. Wydawnictwo "Polonia" Kraków, Pozdrowienia z Warszawy, pocztówka, 1927-1939.
63. Nieznany fotograf, Mężczyźni przy pomniku ks. Józefa Poniatowskiego, ok. 1930-1939.
64. Nieznany fotograf, Widok pomnika i makiety "V" na placu Adolfa Hitlera w Warszawie, 1941.
65. Nieznany fotograf, Niemiecki żołnierz Wehrmachtu Hugo Jäger na tle pomnika (recto, verso), 1940-1943, fotografia stereoskopowa.
66. Nieznany fotograf, Niemieccy żołnierze przed pomnikiem, 1939.
67. Jerzy Mizerski, "Warszawa: Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego", po 1945, pocztówka.
68. Nieznany fotograf, Demontaż pomnika w Łazienkach Królewskich, 17-19 października 1965.
69. Biuro wydawnicze "Ruch", Jerzy Zaruba (projekt graficzny), Stefan Wiechecki ps. Wiech (tekst), Seria pocztówek: pomniki Warszawy, 1965, druk.
70. Nieznany fotograf, Grupa osób u stóp pomnika w Łazienkach Królewskich, ok. 1960.
71. Leonard Jabrzemski, Pomnik w Łazienkach Królewskich ze znaczkiem i stemplem, 1956.
72. Nieznany fotograf, Pomnik w Łazienkach Królewskich, ok. 1952-1965.
73. Nieznany fotograf, Demontaż pomnika w Łazienkach Królewskich, 17-19 października 1965.
74. Nieznany fotograf, Demontaż pomnika w Łazienkach Królewskich, 17-19 października 1965.
75. Nieznany fotograf, Demontaż pomnika w Łazienkach Królewskich, 17-19 października 1965.
76. Nieznany fotograf, Pusty cokół pomnika w Łazienkach Królewskich, 17-19 października 1965.
77. Henryk Poddębski, Pomnik na tle kolumnady Pałacu Saskiego, lata trzydzieste XX w.
78. Wydawnictwo ARTIBUS w Warszawie, Warszawa. Pomnik ks. J. Poniatowskiego, ok. 1930, odbitka żelatynowo-srebrowa, Muzeum Warszawy, nr inw. AI 6081.
79. Nieznany autor, Książę Józef w poszukiwaniu munduru, 1923, kolaż, za: H. Kotkowska-Bareja, Pomnik Poniatowskiego, Warszawa 1971, s. 60
80. Nieznany fotograf, Pomnik i kamienna płyta ku czci Nieznanego Żołnierza ułożona u jego stóp 2 grudnia1924, odbitka żelatynowo-srebrowa tonowana.
81. Antoni Romanowicz, "W dniu 3 maja 1923 roku", "Mucha" 1923, 4 maja, nr 18, il. s. 1.
82. Wacław Lipiński, "Przysięga żołnierska w dniu 3 maja 1923 r. podczas odsłonięcia pomnika Xięcia Józefa", "Mucha" 1923, 4 maja, nr 18, il. s. 8.

Data publikacji: 19 stycznia 2024 r.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie poszukuje spadkobierców rzeźbiarza Stanisława Jackowskiego (ur. 11 sierpnia 1887 r. w Warszawie, zm. 10 marca 1951 r. w Katowicach) oraz dysponentów autorskich praw majątkowych do rzeźby jego autorstwa - popiersia płk. Jana Kozietulskiego - w latach: 1930-1988, 1988-2001 oraz od 2001 r. po dziś dzień.

Data publikacji: 6 września 2023 r.

Muzeum Łazienki Królewskie poszukuje spadkobierców zmarłego artysty Tomasza Nartowskiego lub innych dysponentów jego praw w związku z planowanym wydaniem kalendarza ściennego na rok 2023.

W ramach ilustracji do kalendarza Muzeum chciałoby zaprezentować m.in. zdjęcia dwóch obrazów Tadeusza Nartowskiego, znajdujących się w inwentarzu Muzeum Warszawy: "Łazienki - Oranżeria" https://kolekcje.muzeumwarszawy.pl/pl/obiekty/7768/ oraz "Łazienki - Kordegarda wschodnia" https://kolekcje.muzeumwarszawy.pl/pl/obiekty/7766/. Planowana jest sprzedaż kalendarza w sklepie Muzeum Łazienki Królewskie.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie poszukuje autorów lub właścicieli praw autorskich zdjęć związanych z osobą prof. Longina Mojdeckiego:

1. Prof. Longin Majdecki nad ulubioną, niemiecką maszyną do pisania marki Erica.

2. Warsztaty terenowe Podyplomowego Studium Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych SGGW, słuchacze z prof. Longinem Majdeckim na polanie parkowej. Wśród słuchaczy studium Pan Maciej Rymkiewicz, 1989.

3. Prof. Longin Majdecki odbiera z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Wałęsy nominację profesorską, Warszawa, Belweder, 1995.

4. Prof. Witold Plapis - architekt, urbanista, wykładowca akademicki, kierownik Zakładu Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Szef, współpracownik i przyjaciel Longina Majdeckiego, lata 60. XX wieku. Profesor w kapeluszu, jasnej marynarce, ciemnych spodniach, stojący na tle sadu owocowego.

5. W trakcie przygotowań do konkursu. Na zdjęciu obok prof. Longina Majdeckiego dr inż. Zygmunt Hoffman. Warszawa, lata 80. XX wieku.

6. Łazienki Królewskie, prof. Longin Majdecki wraz ze współpracownikami na terenie parku, przed Pałacem na Wyspie, lata 60. XX wieku.

7. Wizyta służbowa w Łazienkach, na zdjęciu trzy osoby elegancko ubrane. Prof. Longin Majdecki w garniturze z aktówką i projektem zwiniętym w rulon, obok elegancko ubrany, starszy pan w czarnym garniturze, z płaszczem przewieszonym przez prawą rękę, ciemnych okularach i kapeluszu, z aktówką w lewej ręce oraz pani elegancko ubrana w czarny płaszcz do kolan, z torebką.

8. Wyjazdowe ćwiczenia terenowe z Historii sztuki ogrodowej. Prof. Longin Majdecki i studenci III roku Sekcji Kształtowania Terenów Zieleni SGGW. Zajęcia terenowe to wspaniała okazja, by wyjaśnić na miejscu problemy projektowe i wykonawcze. Obok prof. Longina Majdeckiego widoczni na zdjęciu: Leszek Kluz, Maciej Dymek, Anna Murawska, 1984.

9. Profesor Longin Majdecki w poszukiwaniu dobrych ujęć, wnętrze parkowe, profesor z aparatem fotograficznym, odwrócony w kierunku grupy kwitnących krzewów różaneczników, ok. 1989.

10. Prof. Longin Majdecki w trakcie sadzenia roślin na dziedzińcu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa, 1958.

11. Prof. Longin Majdecki pochylony nad projektem w trakcie wykreślania.

Cel wykorzystania zdjęć: wystawa plenerowa "Świat Ogrodów Longina Majdeckiego". Osoby posiadające informacje odnośnie właścicieli praw autorskich proszeni są o kontakt: b.kanska@lazienki-krolewskie.pl

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Oddział Łazienki Królewskie w Warszawie poszukuje autorów lub właścicieli praw autorskich zdjęć:

Nr inwentarza

Tytuł

Autor/studio fotograficzne/czas powstania/ wymiary

MŁJ-XI-1314

Bazyli. Strzelec dziadka Włodzimierza Dzieduszyckiego

Zakład Artystyczno-fotograficzny E. Trzemeski, L. Blachowski. Lwów, II poł. XIX w.,
14,5x10,2cm

MŁJ-XI-1388

Tytus Klemensiewicz, powstaniec r. 1863. Urzędnik Dyrekcji Kolei Państwowych (Kraków?)

Koniec XIX w.,
14,4x10,3 cm

MŁJ-XI-1385

Myśliwy z psem i zdobyczą

Wladimir Wysocki. Kijów, Koniec XIX w.

MŁJ-XI-1366

Leon Szuman i Leon Hulewicz ze zdobyczą

Autor nieznany. Rok ok. 1897, 10,7x8 cm

MŁJ-XI-1369

Przerwa śniadaniowa na polowaniu na kuropatwy w Redgoszczu majętności Władysława Janta- Półczyńskiego, prezesa Towarzystwa Łowieckiego w Poznaniu z r. 1906

Autor nieznany. 1906-1908 r., 11x14,8 cm

MŁJ-XI-1610

Artur Śliwiński z synami na polowaniu w Antoninach ok. 1905 r.

Autor nieznany. 1905 r., 16,9x21,7cm

MŁJ-XI-1376

Feliks Kalinowski, preparator Państwowego Muzeum w Kiszyniowie, i Franciszek Romanowski po powrocie z polowania

Fotografia M.C. Loszakova. 1911 r.,
13,5x9,6 cm

MŁJ-XI-1315

Bronisław, strzelec J. Żółtowskiego z Kocka (1875-1954)

Fotografia Artystyczna "Świteź" w Warszawie, Krakowskie Przedmieście. XIX/XX w., 15x10,4 cm

MŁJ-XI-1386

Myśliwy z psem

Studio Cabinet Portrait J. Taborowski. Koniec XIX w., 13,3x10cm

MŁJ-XI-1613

Polowanie zimowe w Poleskim Tow. Łowieckim

Autor nieznany. Polska, 6x8,3 cm

MŁJ-XI-1357-s.14

Zofia Chomętowska na polowaniu w Porochońsku, powiat Piński

Autor nieznany

Cel wykorzystania zdjęć: wystawa "One with Nature". Osoby posiadające informacje odnośnie właścicieli praw autorskich proszeni są o kontakt: adam.jezewski@lazienki-krolewskie.pl.

Ogłoszenie ws. praw autorskich dwóch filmów z archiwum Filmoteki Narodowej

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa - Oddział Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie poszukuje autorów lub posiadaczy praw autorskich dwóch filmów z archiwum Filmoteki Narodowej:
1. "Konkursy hipiczne w Łazienkach", 1938., nr MF 272, czas 0:47;
2. "Granatowi jeźdźcy", 1936 r., nr MF 271, czas 1:53;
3. "Bieg myśliwski św. Huberta w Natolinie", 1938, nr MF 272, czas: 0:01:39;
4. "Wyścigi konne w Krakowie w obecności marszałka Piłsudskiego", 1933, nr MF 517, czas: 0:00:54;
5. "Stadnina koni w Janowie Podlaskim", 1938, nr MF 276, czas: 0:00:49;
w celu planowanego wyświetlenia filmów na stałej ekspozycji muzealnej w latach 2021-2027.