Digitalizacja - proces dokumentacji zbiorów na miarę XXI wieku

Zgodnie z podstawowym zapisem statutowym, obowiązkiem każdego muzeum jest przede wszystkim ochrona powierzonych mu obiektów. Obejmuje ona m.in. wykonanie możliwie najlepszej dokumentacji ich stanu zachowania, prowadzenie badań naukowych i technologicznych poszerzających wiedzę o poszczególnych eksponatach i umożliwiających odpowiednie zarządzanie nimi. Cyfrowa dokumentacja muzealna w zakresie podstawowym ma umożliwić pełny dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego w domenie publicznej szerokiej grupie odbiorców w skali globalnej.

W przypadku zbiorów sztuki nie chodzi jedynie o przekazanie podstawowej informacji, ale także o umożliwienie użytkownikowi dokumentacji cyfrowej dostrzeżenie niuansów i niepowtarzalnego charakteru danego dzieła sztuki. Konieczność rejestracji skomplikowanych zależności przestrzennych oraz niuansów kolorystycznych sprawia, że jest to niewątpliwie najbardziej wymagający obszar działań digitalizacyjnych. Prawidłowo wykonane cyfrowe odwzorowanie obiektu, zarchiwizowane następnie w postaci pliku źródłowego, powinno po przetworzeniu (uproszczenie danych, zmiana profilu ICC [ang. International Color Consortium]) zaspokoić wszelkie pola zastosowań.

Jakie są korzyści z zaangażowania  dużych środków finansowych, najnowocześniejszych technologii, wiedzy i doświadczenia specjalistów?

Przede wszystkim „niewidzialne” staje się widzialne…

Wiedza i doznania estetyczne dostępne do tej pory tylko niewielkiej garstce specjalistów, staje się powszechnie dostępna. Dosłownie każdy – odwiedzając Galerię Wirtualnego Muzeum – może zobaczyć np. niuanse kolorystyczne, podziwiać maestrię kunsztu malarskiego artysty. To wszystko – niedostępne w rzeczywistości, odgrodzone barierkami i systemami bezpieczeństwa, dzięki digitalizacji i bezpłatnemu udostępnieniu staje się własnością publiczną.

Proces digitalizacji zbiorów Łazienek Królewskich rozpoczął się w roku 2013 wraz z przystąpieniem do Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +.

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu