André Jean Le Brun (1737-1811)

Rzeźbiarz urodzony we Francji. Studiował w Paryżu oraz w Rzymie. Był członkiem słynnej Akademii św. Łukasza.

W 1767 roku został polecony Stanisławowi Augustowi przez Jeana-Baptiste'a Pigalla za pośrednictwem pani Geoffrin, paryskiej przyjaciółki polskiego monarchy. W 1768 roku przybył do Warszawy, gdzie został zatrudniony na dworze królewskim. Od tego momentu przez prawie 30 lat pracował dla Stanisława Augusta. Le Brun miał również objąć stanowisko profesora rzeźby w projektowanej przez króla akademii sztuk pięknych. Akademia ostatecznie nie powstała. W 1773 roku został wysłany przez Stanisława Augusta do Rzymu. Wykonywał tam kopie dzieł starożytnych i rzeźby wzorowane na sztuce antycznej. Swoje prace wysyłał do Warszawy. Kupował także dla króla kopie wybitnych dzieł sztuki. Po powrocie do Polski w 1779 roku Le Brun został kierownikiem tzw. Skulptorni, pracowni rzeźbiarskiej działającej na zamku. Pełnił w niej funkcję nauczyciela rzeźby. Oprócz tego realizował zamówienia na dzieła, które miały dekorować królewskie rezydencje. Jego specjalnością był portret. Wykonywał także wiele prac o tematyce mitologicznej i alegorycznej. Po abdykacji Stanisława Augusta, w 1795 roku udał się do Rosji. Do końca życia pracował w Wilnie na stanowisku profesora rzeźby na tamtejszym uniwersytecie. Jego twórczość wykazuje wpływy późnobarokowej rzeźby włoskiej i rokokowej rzeźby francuskiej.