David Teniers II (1610-1690)

David Teniers Młodszy (Antwerpia 1610–1690 Bruksela), malarz flamandzki, uczeń swego ojca, Davida Starszego; w 1632 mistrz cechu malarzy w Antwerpii. Od roku 1647 był kustoszem galerii arcyksięcia Leopolda Wilhelma Habsburga w Brukseli, w roku 1651 został nadwornym malarzem. Twórca scen rodzajowych, religijnych i mitologicznych. Malował również pejzaże, gabinety sztuki i martwe natury. Kierował dużym warsztatem.