G. van Deynum (czynny ok.1654)

Urodzony i pracujący w Antwerpii naśladowca Jana Davidsz. de Heema, czynny w połowie XVII w. (jedno dzieło datowane 1654). Nie jest znane jego imię.

[D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Warszawa 2015: Muzeum Łazienki Królewskie, s. 140.]