Połonka Radziwiłłowska (Ukraina ; manufaktura mebli ; 2 poł. XVIII w.)