• Krajobraz górski ze sztafażem

Krajobraz górski ze sztafażem

datowanie
1. poł. XVII w.
rodzaj
obraz
technika
olej
materiał
metal
wymiary
21,0 x 32,0 cm
data dodania do kolekcji
1795
lokalizacja
Magazyn
miejsce powstania
Augsburg (Niemcy)
właściciel
Muzeum Narodowe w Warszawie
pochodzenie
depozyt; nr inw.: 164028 MN
identyfikator
Dep 944
Więcej parametrów obiektu

Kurt Erich Simon (Ausländische Kunst in Polen, „Zeitschrift für Kunstgeschichte” XI, 1936, s. 140–50, s. 146) uznał, że jest to kopia nieznanego pierwowzoru autorstwa Adama Elsheimera. […] Jako pracę naśladowcy Elsheimera, z sugestią, iż mógł nim być Johann König, Krajobraz górski opublikował Andrzej Chudzikowski (Malarstwo austriackie, czeskie, niemieckie, węgierskie 1500–1800, oprac. A. Chudzikowski i in., kat. zb., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1964, nr 47). […]

Chudzikowski zwrócił uwagę na charakterystyczny dla stylu Königa sposób malowania listowia – punktowanie jasnymi blikami – i kompozycję pejzażu. Jego charakter: syntetyczne, uproszczone formy, „kuliste” kępy roślinności i takież zarysy koron drzew wskazują na malarza pozostającego pod wpływem sztuki Elsheimera. […] W przypadku łazienkowskiego obrazu jego bardzo wyrazisty, niemal mechaniczny „pointylizm” i brak wyczucia efektów światła [por. L. Salerno, Pittori di paesaggio nel Seicento a Roma, t. 1, Roma 1976, s. 150], a także pewne analogie w sposobie malowania sztafażu (por. np. postać pielgrzyma w obrazie w Historisches Museum we Frankfurcie (nr inw. 683; Salerno 1976, t. 1, nr 30.1) istotnie wskazywać mogą na Königa […]. [Zob. D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, kat. nr 55, s. 213–214.]

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu