• Portret Anny Orzelskiej
  • Portret Anny Orzelskiej
  • Portret Anny Orzelskiej
  • Portret Anny Orzelskiej - 1
  • Portret Anny Orzelskiej - 2
  • Portret Anny Orzelskiej - 3

Portret Anny Orzelskiej

datowanie
1. ćw. XVIII w.
rodzaj
obraz
technika
olej
materiał
płótno
wymiary
79,5 x 64,3 cm
data dodania do kolekcji
1764
lokalizacja
Pałac na Wyspie - Pokój Bachusa, parter
sygnatury, napisy
u dołu po prawej czerwony numer galerii Stanisława Augusta 100
miejsce powstania
Francja (Europa)
właściciel
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
identyfikator
ŁKr 869
Więcej parametrów obiektu

Anna (1707–1769), naturalna córka Augusta II Mocnego i Henrietty Rénard-Duval; ojciec nadał jej tytuł hrabiowski i nazwisko Orzelska.

Obraz należy do grupy portretów tradycyjnie uważanych za nabyte przez Stanisława Augusta wraz z dobrami Ujazdów od Kaspra Lubomirskiego w 1764 (nt. serii zob. nr kat.48). […]

W inwentarzach galerii Stanisława Augusta obraz był odnotowywany bez określenia autora, jedynie w katalogu 1784–92 figuruje jako dzieło Ádáma Mányokiego […].

[…] taka atrybucja utrzymana została przez Belę Lázára […] oraz autorów katalogów Muzeum Narodowego w Warszawie z 1964 i 1967. Odrzuciła ją autorka monografii Mányokiego, Enikő Buzási […], a wcześniej także Harald Marx […], który przypisał obraz Louisowi de Silvestre’owi. […]

Autorka monografii Silvestre’a, Dorota Ewa Olczak, uznała portret Orzelskiej za dzieło warsztatowe, prawdopodobnie autorstwa żony malarza Marie-Catherine lub jego córki Marie Maximilienne, współpracujących z malarzem i kształconych pod jego kierunkiem. Typ twarzy Orzelskiej o charakterystycznych, nieco zbyt skośnych oczach przywodzi na myśl podobnie oddane fizjonomie córek Augusta III w pastelowych portretach w Residenz w Monachium, których autorstwo przypisuje się żonie lub córce Silvestre’a […]. [Zob. D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, kat. nr 95, s. 346–348.]

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu