• Krajobraz górski z wodospadem z prawej strony i pasterzami pędzącymi krowy i owce
  • Krajobraz górski z wodospadem z prawej strony i pasterzami pędzącymi krowy i owce
  • Krajobraz górski z wodospadem z prawej strony i pasterzami pędzącymi krowy i owce
  • Krajobraz górski z wodospadem z prawej strony i pasterzami pędzącymi krowy i owce - 1
  • Krajobraz górski z wodospadem z prawej strony i pasterzami pędzącymi krowy i owce - 2
  • Krajobraz górski z wodospadem z prawej strony i pasterzami pędzącymi krowy i owce - 3

Krajobraz górski z wodospadem z prawej strony i pasterzami pędzącymi krowy i owce

datowanie
1766 lub 1767
rodzaj
obraz
technika
olej
materiał
płótno
wymiary
81,0 x 102,0 cm
data dodania do kolekcji
1767
lokalizacja
Pałac na Wyspie - Galeria Obrazów, parter
sygnatury, napisy
u dołu po lewej czerwony numer galerii Stanisława Augusta 301 (powtórzony – częściowo zatarty)
miejsce powstania
Austria (Europa)
właściciel
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
identyfikator
ŁKr 904
Więcej parametrów obiektu

Obraz jest pendant do płótna sygnowanego i datowanego Rosa f. 1766 […], obecnie znajdującego się w Muzeum Narodowym w Warszawie (nr inw. M.Ob.2457 MNW).

Historia zakupu tej pary obrazów u pracującego wówczas w Dreźnie Josepha Roosa […] jest dobrze udokumentowana w korespondencji Roosa z Marcellem Bacciarellim.

Malarze znali się zapewne z pobytu w Wiedniu. W styczniu 1767 Roos zwrócił się do Bacciarellego (który już co najmniej od października 1766 przebywał w Warszawie) z prośbą o protekcję u polskiego króla i wyjednanie zamówień na obrazy […]. […] Roos otrzymał propozycję zaprezentowania w Warszawie swoich gotowych już obrazów i w kolejnym liście obiecał Bacciarellemu wysłać je następnego dnia, jednocześnie zapewniając, że pokazane kilka dni wcześniej w Akademii drezdeńskiej, zyskały przychylną ocenę (List Roosa do Bacciarellego 22 marca 1767). Roos zaproponował cenę 80 dukatów za każdy, zaznaczając, że za obrazy o podobnych wymiarach uzyskiwał jakoby 100 dukatów od nabywców w Mediolanie, Wiedniu i Londynie. […] Obrazy były w Warszawie już w pierwszych dniach maja, zostały zaakceptowane i zebrały pochwały […], o czym Roos dowiedział się z wysłanego z Warszawy 6 maja listu Bernarda Bellotta […], który również poinformował go, że dwór warszawski ma zamiar zamówić dwa kolejne dzieła. […] [Zob. D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, kat. nr 89, s. 327, 328.]

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu