• Jałmużna świętego Wawrzyńca
  • Jałmużna świętego Wawrzyńca
  • Jałmużna świętego Wawrzyńca
  • Jałmużna świętego Wawrzyńca - 1
  • Jałmużna świętego Wawrzyńca - 2
  • Jałmużna świętego Wawrzyńca - 3

Jałmużna świętego Wawrzyńca

datowanie
2. poł. XVIII w.
rodzaj
obraz
technika
olej
materiał
płótno
wymiary
90,0 x 144,3 cm
data dodania do kolekcji
1792
lokalizacja
Pałac na Wyspie - Galeria Obrazów, parter
sygnatury, napisy
u dołu po prawej czerwony numer galerii Stanisława Augusta 1592
miejsce powstania
Włochy (Europa)
właściciel
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
identyfikator
ŁKr 921
Więcej parametrów obiektu

Święty Wawrzyniec, który na polecenie papieża Sykstusa II (skazanego na śmierć przez prześladowcę chrześcijan, cesarza Waleriana) rozdaje ubogim bogactwa Kościoła (za co zostanie przez Rzymian stracony), to jeden z najczęściej podejmowanych przez Strozziego tematów religijnych. […]

Obraz łazienkowski jest kopią Jałmużny świętego Wawrzyńca, znanej z dwu autorskich egzemplarzy: w zbiorach Portland Art Museum (Samuel H. Kress Collection, nr inw. 61.58 […]) oraz w zbiorach prywatnych, 8 grudnia 2005 na aukcji Christie’s w Londynie, nr 48 (C. Manzitti, Bernardo Strozzi, Torino 2013, nr 207). Camillo Manzitti datuje oba na lata 1630–35; powstały zapewne w Wenecji, choć prezentują jeszcze elementy wcześniejszego, genueńskiego stylu artysty. […]

Strozzi kierował dużą pracownią, w której, jak to wynika z przeprowadzonej przez Manzittiego analizy pośmiertnego inwentarza artysty (Manzitti 2013, s. 28–29), produkowane były masowo, dla celów komercyjnych, obrazy o bardzo różnej tematyce, w tym kopie kompozycji mistrza. Jest więc prawdopodobne, że łazienkowska Jałmużna świętego Wawrzyńca, wykonana, jak wynika z badań technologicznych […], w XVII w., to dzieło pracowni. Wiernie powtarza szczegóły kompozycji oryginału, choć nie jego klasę malarską. Bliższa jest autorskiej wersji wystawionej w 2005 w Christie’s, w której nieco bardziej umownie niż w obrazie z Portland opracowane są rysy twarzy i włosy świętego, a nad głową brak aureoli. […]

Obraz jest oprawiony w złoconą, rzeźbioną ramę, wykonaną na zamówienie Stanisława Augusta, z cyfrą królewską w górnym kartuszu. [Zob. D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog, Łazienki Królewskie, Warszawa 2015, kat. nr 100, s. 365–367.]

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu