Lekcje przyrodnicze i hipiczne online

Zapraszamy do udziału w lekcjach przyrodniczych i hipicznych online, organizowanych przez Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Zajęcia przeznaczone są dla przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Lekcje zdalne, ok. 40-minutowe, odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00, przy pomocy programu umożliwiającego łączenie się online. Link do zajęć wygenerowany zostanie przez Muzeum i wysłany opiekunowi grupy.

Wstęp: bezpłatny w ramach programu MKiDN "Kultura Dostępna"; maks. liczba uczestników - 25. Zgłoszenia przyjmowane są przez poniższy formularz - przejdź do formularza rezerwacji dla grup.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem lekcji online - pobierz tutaj(uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminu). Dodatkowe informacje: tel. (+48) 518 684 215, e-mail: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl

TEMATY ZAJĘĆ ZDALNYCH

PRZEDSZKOLA I KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Tropy i ślady zwierząt
Uczestnicy zajęć dowiedzą się, czym są tropy i jakie inne rodzaje śladów mogą zostawiać zwierzęta. Zobaczą m.in. tropy dzika, wilka, jelenia, borsuka i wiewiórki. Przekonają się, w jaki sposób budowa łap zwierząt wpływa na pozostawiane przez nie tropy. Dowiedzą się również, jak rozpoznać norę lisa i jakie ślady świadczą o tym, że w pobliżu mieszka bóbr.  

Leśne zwierzęta duże i małe
Podczas zajęć dzieci nauczą się rozpoznawać gatunki zwierząt żyjące w polskich lasach. Dowiedzą się, co lubią jeść poszczególni przedstawiciele fauny i gdzie mieszkają. Będą również mieli okazję zobaczyć największe i najmniejsze zwierzę polskich lasów.

Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?
Uczniowie dowiedzą się, jak leśne zwierzęta przygotowują się do zimy i co robią w czasie największych mrozów. Poznają sposoby, dzięki którym różne gatunki radzą sobie z niskimi temperaturami i brakiem pożywienia.

Jaja, gniazda, pisklęta
Uczestnicy zajęć dowiedzą się, w jaki sposób różne gatunki ptaków opiekują się potomstwem, czym różnią się gniazdowniki od zagniazdowników, które pisklęta wymagają troskliwej opieki rodziców, a które od momentu wyklucia są samodzielne. Zobaczą, jak wyglądają jaja i pisklęta danych gatunków. Dowiedzą się ponadto, jak bardzo potrafią się różnić gniazda poszczególnych ptaków.

Skrzydlaci przyjaciele
Dzieci poznają wybrane gatunki ptaków występujące w Polsce. Dowiedzą się, które z nich możemy spotkać w parku, a które tylko w lesie, z dala od ludzi. Będą wiedziały, co jedzą poszczególne gatunki. Nauczą się odróżniać kaczkę od kaczorka, będą potrafiły powiedzieć, które ptaki są najsprytniejsze, a które transportują pisklęta, przenosząc je na grzbiecie.

Sowa mądra głowa?
Uczestnicy zajęć poznają gatunki sów żyjące w Polsce i ich przystosowania do polowania nocą. Dowiedzą się, co to jest szlara, dlaczego sowy latają bezszelestnie i co to są wypluwki. Zobaczą także, co sprawia, że sowy wyglądają na mądrzejsze od innych ptaków.

Podróż w dalekie strony
Dzieci poznają zarysy kontynentów: Afryki, Azji, Ameryki Północnej i Południowej, a także niektóre gatunki żyjących tam zwierząt. Dowiedzą się, jak środowisko wpływa na wygląd przedstawicieli egzotycznej fauny i jak zwierzęta przystosowały się do życia w rejonach, gdzie jest bardzo zimno, gorąco lub brakuje wody.

Poznajemy leśne drzewa
Uczniowie poznają najważniejsze gatunki drzew rosnące w polskich lasach i dowiedzą się, jak je rozróżniać. Po zajęciach będą wiedzieli, dlaczego drzewa są tak ważnym elementem ekosystemu oraz jakie korzyści czerpie z nich człowiek i zwierzęta.

Przygoda z grzybami
Uczniowie poznają budowę wybranych grzybów i ich znaczenie dla ekosystemu. Dowiedzą się, dlaczego bez grzybów nie mogłoby istnieć życie na Ziemi. Nauczą się, rozróżniać najpospolitsze gatunki jadalne i trujące. Będą wiedzieć, że grzyby należy zbierać pod opieką dorosłych, i tylko te, które znamy.

Koń mój przyjaciel
Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z koniem jako zwierzęciem o specyficznych potrzebach i zachowaniu. Po zakończeniu lekcji uczniowie będą potrafili powiedzieć, czym żywi się koń, gdzie mieszka, jakie warunki trzeba mu zapewnić, a także jak należy się zachowywać w towarzystwie tego zwierzęcia, by nie narazić siebie ani jego na niebezpieczeństwo. Uczestnicy zajęć poznają ponadto podstawowe maści koni. Będą również wiedzieli, jak koń pomaga człowiekowi i jakie sporty można uprawiać z jego udziałem. Lekcja poszerza zakres słownictwa o terminologię hippiczną (kopyto, zad, siodło, wodze, strzemię, stajnia itp.).

Konne podróże karetą, bryczką, saniami
Uczestnicy zajęć zapoznają się z dawnymi sposobami podróżowania (przy wykorzystaniu eksponatów z Powozowni im. Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego). Dowiedzą się również, jakie korzyści i niewygody wiązały się takimi eskapadami. Porównają wyprawy dawne i współczesne, w tym zalety jazdy samochodem oraz pojazdem ciągniętym przez konie. Odkryją również tajemnice starych powozów i będą potrafili odróżnić zwykłą dorożkę od prawdziwej karety. W trakcie zajęć przybliżą sobie rzadko już dziś używane słowa, takie jak dyszel, płozy, derka czy baranica.

KLASY IV- VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Tropy i ślady zwierząt
Uczniowie dowiedzą się, jakie rodzaje śladów pozostawiają poszczególne gatunki zwierząt. Zobaczą, jak wyglądają pozostawiane przez nie tropy i czym się różnią. Dowiedzą się, które zwierzęta są stopochodne, a które palcochodne, z czego wynika budowa ich stóp i jak wpływa na wygląd ich tropów. Po zajęciach będą wiedzieli, co to jest scypuł, czym jest babrzysko, a czym buchtowisko, i skąd się biorą galasy.

Pies, koń, owca, gęś, czyli jak człowiek udomowił zwierzęta
Udomowienie zwierząt miało ogromny wpływ na powstanie i rozwój cywilizacji. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, kiedy i gdzie zostały udomowione poszczególne gatunki zwierząt, od jakich dzikich przodków pochodzą, w jakim celu zostały udomowione i jak zmieniły się na skutek sztucznej selekcji.

Środowisko a wygląd zwierząt
Uczniowie dowiedzą się, jaki wpływ na wygląd i biologię zwierząt ma środowisko ich życia. Poznają przystosowania pozwalające przeżyć gatunkom na sawannie i pustyni, w górach, lasach tropikalnych, tundrze i na terenach polarnych. Nauczą się rozpoznawać zwierzęta żyjące w różnych strefach klimatycznych.

Synantropizacja, czyli o dzikich zwierzętach, które zamieszkały w miastach
Uczniowie poznają dzikie zwierzęta, które spotkać można w miastach. Dowiedzą się, czego szukają w środowisku stworzonym przez człowieka, a także z jakimi zagrożeniami się zmagają. Będą potrafili mądrze pomagać dzikim zwierzętom żyjącym w pobliżu naszych domów.

Wędrówki ptaków
Uczniowie poznają przyczyny ptasich wędrówek i utrwalą wiedzę o gatunkach wędrownych oraz niewędrownych. Dowiedzą się, gdzie ptaki migrują i dlaczego czasami rezygnują z odlatywania do cieplejszych krajów, a także w jak sposób technika lotu, którą stosują, wpływa na wybieraną trasę wędrówki i miejsce spędzania zimy. Poznają również gatunki, które fruwają dobrze i słabo, oraz ptasich rekordzistów w długości i odległości lotu. Usłyszą ponadto o tym, dlaczego jesienią nie należy dokarmiać ptaków, i skąd naukowcy wiedzą, jak przebiegają trasy ptasich wędrówek.

Ab ovo, czyli od jaja (ptasie jaja, gniazda i pisklęta)
Uczniowie dowiedzą się, jak zbudowane jest ptasie jajo i czemu służą jego poszczególne elementy. Posłuchają, w jaki sposób różne gatunki opiekują się potomstwem, czym różnią się gniazdowniki od zagniazdowników, które pisklęta wymagają troskliwej opieki rodziców, a które od momentu wyklucia są samodzielne. Zobaczą także, jak wyglądają jaja i pisklęta różnych gatunków, oraz dowiedzą się, jak bardzo mogą się od siebie różnić ptasie gniazda. Po zajęciach będą potrafili rozpoznać pisklęta różnych gatunków i przyporządkować je do rodziców oraz powiedzieć, co to jest pasożytnictwo lęgowe.

Co żyje w stawie?
Uczniowie poznają gatunki zasiedlające stawy Łazienek Królewskich. Dowiedzą się, czym sztuczne zbiorniki wodne różnią się od naturalnych, oraz nauczą się podstaw hydrobiologii, czyli nauki o ekologii zbiorników wodnych.

Leśne drzewa i ich strategie przetrwania
Uczniowie poznają najważniejsze gatunki drzew rosnące w lasach i dowiedzą się, jak je rozróżniać. Po lekcji będą potrafili opowiedzieć o wymaganiach siedliskowych, wskażą gatunki, które rosną na tym samym terenie, a których naturalnie nie zobaczymy obok siebie. Dowiedzą się ponadto, w jaki sposób drzewa rozsiewają nasiona i zasiedlają nowe terytoria.

W królestwie grzybów
Uczniowie poznają budowę wybranych grzybów i ich znaczenie dla ekosystemu. Dowiedzą się, czy są one bliżej spokrewnione z roślinami, czy ze zwierzętami. Będą potrafili wyjaśnić, co to jest mikoryza, grzybnia i owocnik grzyba. Nauczą się rozróżniać najpospolitsze gatunki jadalne i trujące. Będą wiedzieć, że grzyby należy zbierać pod opieką dorosłych, i tylko te, które znamy.

Czego nie wiemy o koniach i innych zwierzętach
Zajęcia służą zapoznaniu uczniów z niektórymi gatunkami udomowionych zwierząt, ze szczególnym wskazaniem na konie, ich potrzeby i zachowania. Uczestnicy lekcji poznają podstawowe maści i chody konia. Będą też potrafili posługiwać się terminologią hippiczną (ogłowie, czaprak, popręg, wędzidło, bryczesy, parkur itd.). Dowiedzą się ponadto, jakie sporty konne można uprawiać, dlaczego kontakt z koniem może mieć działanie terapeutyczne, kiedy w Łazienkach Królewskich można było spotkać konie, gdzie znajdował się hipodrom i do czego służył.

Skąd się wzięły konie?
Jak pisał w XVIII w. autor "Nowych Aten", będących swoistym kompendium ówczesnej wiedzy o świecie, ks. Benedykt Chmielowski: "Koń jaki jest, każdy widzi". Ale, o czym warto wiedzieć, konie nie zawsze wyglądały tak, jak dzisiaj, a odpowiednio dawno temu nie istniały wcale. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak przebiegała ewolucja konia od momentu wyginięcia dinozaurów do czasów współczesnych, jak czynniki środowiskowe kształtowały jego przodków, a także jaki wpływ na to zwierzę miało udomowienie go przez ludzi.

Podróże dalekie i bliskie, dawniej i dziś
Celem lekcji jest przybliżenie uczniom eksponatów, które można zobaczyć w Powozowni im. Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego. Uczestnicy zajęć obejrzą prezentowane tam pojazdy konne. Dowiedzą się, jak podróżowano w dawnych czasach, jakie pojazdy można było spotkać w miastach, a jakie w majątkach ziemskich i na wsiach. Uczniowie postarają się odpowiedzieć na pytanie, w jakim celu podejmowano podróże w dawnych czasach, a w jakim robi się to współcześnie. Lekcja ma za zadanie uzmysłowić uczestnikom, jaki wpływ na rozwój cywilizacji miały konie i pojazdy konne.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Dlaczego ssaki opanowały Ziemię?
Ssaki są bardzo ważnym elementem fauny. Należy do nich większość współczesnych dużych zwierząt, niezliczone gatunki małych gryzoni, a także ludzie. Ssaki żyją w każdym możliwym środowisku, od lasów równikowych po biegun północny, od pustyń po oceany. Żywią się bardzo różnorodnym pokarmem i poruszają się na wszelkie możliwe sposoby, tj. biegają, pływają i latają. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak powstały ssaki, poznają ich charakterystyczne cechy i modyfikacje budowy ich ciał, które pozwoliły tym zwierzętom zająć tak różnorodne nisze ekologiczne.

Jak porozumiewają się zwierzęta?
Motyw mówiących zwierząt pojawia się w wielu książkach i filmach. Mimo że w rzeczywistości zwierzęta nie są zdolne do werbalnego wyrażania skomplikowanych pojęć, potrafią przekazywać sobie proste informacje. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, w jaki sposób i w jakim celu zwierzęta wysyłają komunikaty, i do kogo są one skierowane.

Ziemia, planeta owadów
Owady są najliczniejszą grupą zwierząt żyjącą na naszej planecie i niezbędnym elementem niezliczonych ekosystemów. Są tak liczne, że w porównaniu z nimi wszystkie kręgowce, do których należą także ludzie, wydają się niewiele znaczącym elementem biosfery. Rzadko jednak zwracamy uwagę na owady, chyba że niektóre z nich, na przykład komary, zaczynają nam przeszkadzać, czyli wadzić (od tego słowa wywodzi się nazwa "owady"). Uczestnicy zajęć dowiedzą się, co to są owady, jakie są przyczyny ich sukcesu ewolucyjnego, jak są zbudowane, a także czym różnią się od innych stawonogów i od kręgowców.

Jak działa ewolucja?
Ewolucja jest najważniejszym biologicznym procesem, bez poznania którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak funkcjonuje przyroda. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, w jaki sposób działa ewolucja i co pozwoliło naukowcom zrozumieć jej zasady. Zobaczą też, jak funkcjonuje dobór naturalny i jakie mogą być jego rodzaje. Poznają ponadto podstawy genetyki i dowiedzą się, jaki wpływ na ewolucję mają mutacje. Będą też mieli okazję zobaczyć na własne oczy działanie ewolucji.

Czym naprawdę jest ekologia?
Ekologia to dziś niezwykle popularny termin. Czym zatem jest w rzeczywistości? To nauka, badająca zależności między poszczególnymi organizmami żywymi, a także między nimi a środowiskiem, w jakim żyją. Pozwala zrozumieć, w jaki sposób ustalana jest równowaga w przyrodzie. Na zajęciach poznamy podstawy ekologii i niektóre pojęcia związane z tą dziedziną wiedzy.

Z perspektywy damskiego siodła
Podczas lekcji wykorzystywane będą eksponaty ze zbiorów Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, tj. damskie siodła z połowy XIX i początku XX w., oraz reprodukcje obrazów i rycin. Staną się one pretekstem do zaprezentowania historii kobiecego jeździectwa, w tym strojów i akcesoriów służących niegdyś amazonkom. Uczestnicy zajęć będą mogli m.in. posłuchać, jak zmieniał się wygląd damskich siodeł i strojów do jazdy konnej na przestrzeni wieków, a także z jakimi przeciwnościami musiały zmagać się panie, które chciały uprawiać ten sport.

Formularz zgłoszeniowy dla grup

  • * pola wymagane