Szkoły ponadpodstawowe

Lekcje stacjonarne, 60-minutowe, odbywają się od poniedziałku do piątku o godz. 10.15, 11.30, 12.45 i 14.00. Koszt: 15 zł od osoby; minimum 110 zł za grupę, jeśli liczy ona mniej niż 8 osób; maks. liczba uczestników - 25 osób (bilety do nabycia w kasach w Podchorążówce i Stajniach Kubickiego). Zgłoszenia przyjmowane są przez poniższy formularz - przejdź do formularza rezerwacji dla grup. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem lekcji stacjonarnych (uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminu) - regulamin lekcji płatnych pobierz tutaj (format Word - 0,04 MB).

Dodatkowe informacje: tel. (+48) 518 684 215, e-mail: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl

LEKCJE W PRZYRODNICZYCH SALACH EKSPOZYCYJNYCH

EKSPOZYCJA "LAS"

Zwierzęta uratowane
Uczestnicy zajęć dowiedzą się, w jaki sposób udało się uratować żubra, wilka, sokoła wędrownego, puchacza, żółwia błotnego. Poznają rolę, jaką odgrywają ogrody zoologiczne w procesie reintrodukcji ginących gatunków. Będą mieć świadomość, że każda ingerencja w ekosystem, również mająca na celu ratowanie zagrożonych zwierząt, musi być przemyślana.

Zwierzęce rodziny
Uczestnicy zajęć poznają strategie zdobywania partnera stosowane przez różne gatunki zwierząt. Będą wiedzieli, dlaczego przedstawiciele jednej płci są zazwyczaj bardziej kolorowi, więksi i silniejsi niż drugiej, oraz z czego wynika, że przeważnie (choć nie zawsze) są to samce. Dowiedzą się, jakie gatunki tworzą haremy, a jakie łączą się w pary na całe życie. Poznają także różne sposoby opieki nad potomstwem i dowiedzą się, dlaczego niektóre zwierzęta wydają na świat tylko kilka sztuk młodych i bardzo o nie dbają, a inne tysiące, których losem się nie interesują.

Synantropizacja, czyli cywilizowanie dzikości
Młodzież pozna proces synantropizacji, jakiemu podlega coraz więcej dziko żyjących gatunków zwierząt. Uświadomi sobie, że działalność człowieka niesie za sobą poważne konsekwencje dla przyrody, a każda ingerencja w środowisko naturalne pociąga za sobą nieprzewidywalne skutki nie tylko dla zwierząt, lecz także dla ludzi.

W królestwie grzybów (wrzesień - listopad)
Uczniowie dowiedzą się, jak są zbudowane grzyby, jak się rozmnażają i odżywiają, czy mają płeć, w jaki sposób atakują inne organizmy i jak mogą z nimi współpracować. Usłyszą o mikoryzie i jej znaczeniu dla ekosystemu. Poznają polskie grzyby jadalne, trujące i chronione. Będą wiedzieli, dlaczego grzyby tworzą osobną jednostkę taksonomiczną, obok królestwa roślin i zwierząt.

EKSPOZYCJA PTAKI

Wędrówki ptaków
Uczniowie poznają przyczyny ptasich wędrówek i utrwalą wiedzę o gatunkach wędrownych oraz niewędrownych. Dowiedzą się, gdzie ptaki migrują i dlaczego czasami rezygnują z odlatywania do cieplejszych krajów. Poznają gatunki, które fruwają dobrze i słabo, oraz wpływ techniki lotu na migrację. Korzystając z mapy świata, ustalą, w jaki sposób ptaki wybierają najbezpieczniejszą trasę wędrówki.

Ptaki Polski
Uczestnicy zajęć, poznając niektóre gatunki żyjące w Polsce, dowiedzą się, jakie adaptacje umożliwiają ptakom latanie i jakie zwierzęta były ich przodkami. Zapoznają się z budową ptasich piór i ich układem na skrzydłach. Usłyszą, dlaczego samce ptaków są zazwyczaj kolorowe, a samice szare.

Zwierzęta wymarłe
Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jakie zwierzęta uważa się za wymarłe, do wyginięcia których z nich przyczynił się człowiek, a które wyginęły w sposób naturalny. Poznają sposób rekonstrukcji wyglądu wymarłych gatunków. Posłuchają ciekawostek o ptaku dodo, gołębiu wędrownym, tarpanie, turze i dropiu.

EKSPOZYCJA "OKO W OKO"

Zwierzęta różnych stref klimatycznych
Uczniowie przekonają się, że wygląd zwierzęcia zależy od środowiska, w którym żyje. Poznają ssaki z trzech stref klimatycznych: okołorównikowej, umiarkowanej i okołobiegunowej. Będą starali się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób warunki klimatyczne wpływają na biologię żyjących na danym terenie zwierząt.

Zwierzęta ginące
Uczniowie usłyszą o tym, jak człowiek stara się ratować ginące gatunki i jaka jest rola parków narodowych i ogrodów zoologicznych w tego typu działaniach. Będą wiedzieli, jakich pamiątek nie należy przywozić z zagranicy. Posłuchają ciekawostek o bizonie, tygrysie, nosorożcu, słoniu i wielorybie.

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE W OGRODACH

Drzewa leśne i ich strategie przetrwania
Uczniowie poznają najważniejsze gatunki drzew rosnące w lasach i dowiedzą się, jak je rozróżniać. Po lekcji będą potrafili opowiedzieć o wymaganiach siedliskowych, wskażą gatunki, które rosną na tym samym terenie, a których naturalnie nie zobaczymy obok siebie. Dowiedzą się ponadto, w jaki sposób drzewa rozsiewają nasiona i zasiedlają nowe terytoria.

Leśni uciekinierzy, czyli o dzikich zwierzętach, które zamieszkały w miastach
Uczniowie poznają dzikie zwierzęta, które spotkać można w miastach. Dowiedzą się, czego szukają w środowisku stworzonym przez człowieka, a także z jakimi zagrożeniami się zmagają. Będą potrafili mądrze pomagać dzikim zwierzętom żyjącym w pobliżu naszych domów.

ZAJĘCIA O TEMATYCE HIPICZNEJ W STAJNIACH KUBICKIEGO

Królów, książąt i szlachty peregrynacje, czyli podróże w starym stylu
Uczestnicy zajęć dowiedzą się, w jakich warunkach pokonywano niegdyś znaczne odległości i jak przygotowywano się do takich przedsięwzięć. Zobaczą przykłady powozów wykorzystywanych podczas dłuższych przejazdów. Przekonają się ponadto, w jakich celach podróżowali nasi przodkowie. 

Opowieści zaklęte w eksponatach: z perspektywy damskiego siodła
Inspiracją do spotkania będą damskie siodła z muzealnej kolekcji. Staną się one pretekstem do zaprezentowania historii kobiecego jeździectwa. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak zmieniał się wygląd damskich strojów do jazdy konnej, a także z jakimi trudnościami musiały zmagać się panie, które chciały uprawiać ten sport.

Milordem na spacer, czyli jak podróżowano w XIX i XX w.
Okazją do wysłuchania opowieści o historii bliższych i dalszych podróży będzie pochodzący z początku XX w. pojazd typu Milord. Uczestnicy spotkania obejrzą również inne pojazdy konne. Przekonają się ponadto, jak dawniej starano się zapewnić komfort i bezpieczeństwo przejazdów.

Konie w Łazienkach Królewskich
Zajęcia mają formę spaceru, podczas którego posłuchać można opowieści o czasach, gdy konie należały do codziennego krajobrazu Warszawy. Omówione zostaną m.in. wątki hipiczne związane z tradycją jeździecką Łazienek Królewskich. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję zobaczyć miejsce, gdzie znajdował się hipodrom, i poznać jego historię.

Warszawa i jej powozy za czasów "Lalki" Bolesława Prusa
Lekcja będzie okazją do przywołania atmosfery stołecznych ulic oraz majątków ziemskich z przełomu XIX i XX w. Przysłuchując się fragmentom powieści, poznamy wybrane typy pojazdów i ich zastosowanie. Pomogą nam w tym zabytkowe eksponaty, prezentowane w Powozowni im. Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego.

Lata 20., lata 30., czyli złote czasy polskiego jeździectwa
Zajęcia poświęcone są sportom konnym w okresie II Rzeczypospolitej. Uczestnicy poznają podstawowe zasady obowiązujące na zawodach oraz odwiedzą miejsce w Łazienkach, gdzie przed wojną rozgrywane były prestiżowe konkursy hippiczne. Posłuchają także opowieści o najwybitniejszych polskich mistrzach jeździectwa.

Formularz zgłoszeniowy dla grup

  • * pola wymagane