Biały Dom i Wodozbiór - Polski Język Migowy

Materiały w Polskim Języku Migowym na temat projektu "Źródła przemian", w ramach którego Biały Dom i Wodozbiór objęte zostały pracami konserwatorsko-remontowymi.

Po zakończeniu projektu Biały Dom i Wodozbiór dostosowane zostaną do potrzeb osób niesłyszących i słabosłyszących. Przygotowane zostaną m.in. materiały w Polskim Języki Migowym i pomoce edukacyjne. W obu obiektach pojawią się również punktowe pętle indukcyjne.