Prace konserwatorsko-remontowe w Białym Domku i Wodozbiorze