Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Projekt "Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu XI "Kultura i dziedzictwo kulturowe", Działanie "11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

5 września 2012 r. w siedzibie MKiDN zawarta została umowa dotycząca projektu "Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie". Podpisy pod dokumentem złożyli minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski oraz dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie Tadeusz Zielniewicz.

Następnie podpisano dwa aneksy do umowy (5 grudnia 2013 roku i 4 lipca 2014 roku), zwiększające zakres i wartość projektu, w tym kwotę dofinansowania z Unii Europejskiej.

Projekt "Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" zakładał przeprowadzenie szeregu prac konserwatorsko-remontowych w Pałacu na Wyspie wraz z pawilonami oraz w jego otoczeniu, w tym: remont i konserwację budynku widowni i modernizację sceny Amfiteatru, wymianę zewnętrznej sieci cieplnej i energetycznej, a także rewitalizację nawierzchni. Elementem projektu były również prace remontowe i konserwatorskie w Pałacu Myślewickim oraz przygotowanie i uruchomienie Wirtualnego Muzeum.

 • WARTOŚĆ PROJEKTU: 48 634 582,49 PLN
 • WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ:  32 330 000 PLN

PLANOWANY ZAKRES PRAC KONSERWATORSKO-REMONTOWYCH

1. Pałac na Wyspie

 • Wzmocnienie i izolacja tarasów: północnego, zachodniego i wschodniego oraz wykonanie izolacji poziomych w Pałacu na Wyspie i Pawilonach;
 • Remont i konserwacja elewacji Pałacu na Wyspie oraz Pawilonów wraz z dekoracjami i okładzinami tarasów i mostków;
 • Remont dachu Pałacu na Wyspie i Pawilonów z ociepleniem;
 • Przebudowa instalacji elektrycznych w Pałacu na Wyspie i Pawilonach z elementami konserwacji;
 • Remont i modernizacja systemu wentylacji i centralnego ogrzewania w Pałacu na Wyspie i Pawilonie Wschodnim;
 • Remont pomieszczeń w Pawilonie Wschodnim z sanitariatem i zapleczem socjalnym;
 • Konserwacja wybranych sal w Pałacu na Wyspie (pełna konserwacja wnętrz parteru i piętra Pałacu).

2. Otoczenie Pałacu na Wyspie

 • Remont i konserwacja widowni Amfiteatru wraz z modernizacją sceny Amfiteatru;
 • Przebudowa zewnętrznej sieci cieplnej;
 • Rewitalizacja otoczenia Pałacu na Wyspie;
 • Przebudowa zewnętrznej sieci energetycznej.

3. Utworzenie Wirtualnego Muzeum

4. Prace remontowe i konserwatorskie w Pałacu Myślewickim

CELE I KORZYŚCI

Projekt przyczynił się do podkreślenia unikalnych walorów zabytkowych Pałacu na Wyspie. Dzięki modernizacji infrastruktury podniesiona została jakość obsługi publiczności oraz atrakcyjność miejsca, a także poprawiły się warunki pracy w Muzeum.

Wirtualne Muzeum stało się narzędziem powszechnego udostępniania zasobów cyfrowych Muzeum, związanych z dziedzictwem kulturowym Łazienek Królewskich, ze szczególnym uwzględnieniem Pałacu na Wyspie. W ramach Wirtualnego Muzeum powstały materiały multimedialne o charakterze naukowym, popularno-naukowym, informacyjnym oraz edukacyjnym, celem których jest przybliżenie użytkownikom dziedzictwa historycznego i kulturowego Łazienek Królewskich.

Zakończenie wszystkich prac: 30 września 2015 r.

KALENDARIUM PRAC

02.07.2015 r. - zapraszamy do odwiedzin w Wirtualnym Muzeum
Od marca nowy portal Muzeum dostępny jest dla odwiedzających. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wirtualnego Muzeum – na stronie internetowej znajdują się aktualne informacje na temat wydarzeń organizowanych na trenie Muzeum. Obejrzeć można też Królewskie Kolekcje Stanisława Augusta.

19.06.2015 r. - Europa zmienia Warszawę
Muzeum Łazienki Królewskie weźmie udział w wydarzeniu plenerowym "Europa zmienia Warszawę", które odbędzie się w dniach od 20 do 26 czerwca na Krakowskim Przedmieściu. Wydarzenie, organizowane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,  służy promocji Funduszy Europejskich, ukazując jak dzięki ich wsparciu zmienia się stolica i znajdujące się na jej terenie obiekty. W ramach wydarzenia będzie można wziąć udział w spacerach kuratorskich po zrewitalizowanym - w ramach projektu POIiŚ - Pałacu na Wyspie i ogrodach Muzeum.

15.06.2015 r. - konserwatorzy ponownie w Amfiteatrze
To już ostatni etap prac konserwatorskich w Amfiteatrze. Zabiegom restauratorskim poddane zostaną tym razem kamienne elementy dekoracji sceny Amfiteatru - kanał orkiestry, schody prowadzące do Stawu Południowego oraz kamienny lew, pełniący funkcję fontanny.

29.05.2015 r.- rewitalizacja Ogrodu Romantycznego oraz otoczenia Ermitażu
Dzięki przyznanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dodatkowym funduszom oraz wygenerowanym w ramach projektu oszczędnościom rewitalizacji poddane zostaną kolejne części zabytkowego ogrodu w otoczeniu Pałacu na Wyspie. Prace remontowe obejmą wymianę nawierzchni, korektę układu ścieżek, jak również remont schodów i nawierzchni na mostkach.

14.05.2015 r. - konserwacja wnętrz Pałacu Myślewickiego
Dzięki rozpoczętym pod koniec kwietnia pracom restauratorskim blask odzyskają nie tylko elewacje budynku, ale również jego wnętrza. Pałac Myślewicki to - obok Pałacu na Wyspie - jeden z najcenniejszych obiektów w Muzeum Łazienki Królewskie. Dzięki rozpoczętym pod koniec kwietnia pracom restauratorskim blask odzyskają nie tylko elewacja budynku, ale również jego wnętrza. Zabiegom konserwatorskim poddane zostaną m.in. unikalne, osiemnastowieczne polichromie ścienne, wykonane przez nadwornego malarza Stanisława Augusta, Jana Bogumiła Plerscha. Przy okazji prac konserwatorskich zmodernizowane zostaną instalacje wewnętrzne obiektu.

08.05.2015 r. - Pałac na Wyspie w pełni otwarty dla zwiedzających
W związku z zakończeniem głównych prac konserwatorskich w Pałacu na Wyspie od maja wszystkie wnętrza są ponownie dostępne dla zwiedzających. Prace remontowe i restauratorskie objęły całość parteru i piętra zabytkowego obiektu, w tym pomieszczenia reprezentacyjne, takie jak Sala Balowa, Sala Salomona i Galeria Obrazów. W świetle poddanych renowacji, kryształowych żyrandoli, wyposażonych w nowatorski, ledowy system e-candels podziwiać możemy obiekty należące do Królewskich Kolekcji Stanisława Augusta.

04.05.2015 r. - wystawa plenerowa Program Rewitalizacji Łazienek Królewskich 2010-2015
Od 30 kwietnia do 17 maja w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Alejach Ujazdowskich oglądać można wystawę poświęconą pracom rewitalizacyjnym. Prezentowane są zdjęcia opowiadające o tym, jak w przeciągu ostatnich pięciu lat dzięki programowi rewitalizacji, w tym dzięki Funduszom Europejskim, zmieniły się Łazienki Królewskie. Na fotosach ujrzymy prace remontowe i konserwatorskie w Pałacu na Wyspie oraz w jego otoczeniu. Wystawa to wkład w działania informacyjne i promocyjne na temat projektu - zdjęcia Pałacu na Wyspie i jego otoczenia po rewitalizacji są również dostępne w galerii projektu.

30.04.2015 r. - konserwacja paneli ściennych w Apartamentach Królewskich Pałacu na Wyspie
Trwają prace konserwatorskie przy panelach ściennych w Garderobie, Sypialni, Gabinecie Króla i Przedpokoju na piętrze Pałacu na Wyspie. Konstrukcje drewnianych paneli, zdobiących ściany zabytkowych wnętrz, poddane zostaną starannej konserwacji i pracom zabezpieczającym, zaś pokrywające je tkaniny zrekonstruowane zostaną zgodnie z Inwentarzem Królewskim, na wzór XVIII-wiecznych materii. Tkaniny wykonane zostaną we Francji w historycznej technice tkackiej. Efekt prac będzie można podziwiać już w sierpniu.

16.04.2015 r. - rewitalizacja otoczenia Pałacu na Wyspie - remont Drogi Belwederskiej
Już w czerwcu goście odwiedzający Muzeum będą mogli spacerować po odnowionej Drodze Belwederskiej - jednej z głównych tras spacerowych Łazienek. Wiedzie ona od Alei Ujazdowskich, w dół skarpy, do Pałacu na Wyspie. Po drodze mijamy unikatowe XVIII i XIX-wieczne pawilony ogrodowe - Świątynię Sybilli, Wodozbiór oraz Biały Domek. Tędy spacerował bohater "Lalki" Bolesława Prusa, Stanisław Wokulski. Dzięki remontowi nawierzchni Droga Belwederska będzie służyć zwiedzającym przez kolejne lata.

25.03.2015 r. - konserwacja zespołu 11 rzeźb z Pałacu na Wyspie
W ramach projektu "Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem" blask odzyskują nie tylko zabytkowe wnętrza, ale również zdobiące je eksponaty, w tym zespół 11 rzeźb dekorujących Antychambrę, Jadalnię i Galerię Obrazów. Wśród zakonserwowanych obiektów znajduje się m.in. "Eros z Centocelle", "Wenus wychodząca z kąpieli" oraz popiersia czterech cezarów, a przede wszystkim wykonane z marmuru karraryjskiego popiersie króla Stanisława Augusta, wyrzeźbione w 1786 r. przez Domenica Cardelliego. Ten cenny obiekt przedstawia władcę w stroju rzymskiego imperatora. Rzeźby powrócą na ekspozycję na początku lipca.

20.03.2015 r. - działa Wirtualne Muzeum
Uruchomione zostało Wirtualne Muzeum Łazienki Królewskie. Nowoczesny portal internetowy, łączący funkcje informacyjne z możliwością interaktywnych odwiedzin w Muzeum, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak i turystów z zagranicy, powstał dzięki funduszom Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zapraszamy do odwiedzin i zapoznania się z nową ofertą kulturalno-edukacyjną.

16.03.2015 r. - kolejne prace w Pałacu Myślewickim
Realizacja prac związanych z osuszeniem i wykonaniem nowej izolacji fundamentów Pałacu Myślewickiego pozwoli na zabezpieczenie tego unikalnego obiektu przed niszczącym wpływem czynników zewnętrznych. Na początku marca rozpoczęły się prace związane z usunięciem wilgoci i wykonaniem nowej izolacji fundamentów Pałacu Myślewickiego. Dzięki wykorzystaniu technologii termoiniekcji mury zostaną osuszone, a następnie wytworzona zostanie przepona hydrofobowa, zabezpieczająca przed penetracją wody gruntowej i opadowej. W końcowej fazie na ściany piwnic zostanie nałożony tynk renowacyjny.

12.02.2015 r. - remont dachu Pałacu Myślewickiego
Trwa remont więźby dachowej i pokrycia dachu Pałacu Myślewickiego - remont prowadzony jest obecnie na Wieży Alkierzowej Wschodniej oraz w części centralnej. Dach budynku ma charakterystyczną i niezwykle oryginalną formę, która nawiązuje do architektury chińskiej. Nad korpusem środkowym widzimy dach namiotowy z połaciami o przekroju wypukłego łuku, zwieńczony tarasem widokowym, tzw. Belwederkiem, pawilony boczne, tzw. Wieże Alkierzowe, zwieńczone są dachami hełmowymi. Pierwsze demontaże potwierdziły konieczność kompleksowego remontu całej konstrukcji ze względu na daleko posuniętą destrukcję mikologiczną. Prace prowadzone są pod stałym nadzorem konserwatora drewna, w celu zachowania jak największej ilości elementów oryginalnych, pochodzących jeszcze z czasów królewskich.

6.01.2015 r. - rzeźby Faun z koźlęciem oraz Wenus Medycejska powróciły na ekspozycję w Pałacu na Wyspie
Wykonane z białego marmuru rzeźby Wenus Medycejska oraz Faun z koźlęciem były eksponowane od końca XVIII wieku w Galerii Obrazów w Pałacu na Wyspie jako cenne obiekty należące do królewskiej kolekcji. Stanowiły dopełnienie dzieł malarskich prezentowanych w tym pomieszczeniu. W ostatnich latach dzieła pochodzące z królewskiej kolekcji z Galerii Obrazów poddano pełnej i kompleksowej renowacji. Taki sam gruntowny charakter posiadały prace przeprowadzone we wnętrzu samej Galerii w ramach projektu "Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem". Dopełnieniem tych działań jest konserwacja rzeźb. Obiekty zostały poddane pełnej renowacji z optymalnym uwzględnieniem walorów estetycznych, artystycznych i dekoracyjnych. Celem zabiegów była eliminacja czynników niszczących oraz zabezpieczenie obiektów przed procesami destrukcyjnymi w przyszłości. Obie rzeźby miały osłabioną strukturę materiału kamiennego po pożarze przebytym w 1944 r., po którym przeszły konserwację w latach 60.  XX wieku. W trakcie obecnych prac, na podstawie materiałów archiwalnych, przywrócono dawne detale, dzięki czemu wygląd rzeźb w jeszcze większym stopniu zbliżył się do oryginalnego. Po trwających wiele tygodni pracach rzeźby powróciły na ekspozycje i można je podziwiać w Pałacu na Wyspie.

16.12.2014 r. - rekonstrukcja luster w Apartamentach Królewskich w Pałacu na Wyspie
Konserwowane obecnie w ramach projektu POIiŚ sale na piętrze Pałacu na Wyspie pełniły funkcję prywatnych apartamentów króla, wybrane pokoje przeznaczone były również na stancje królewskiego bibliotekarza oraz mieszkanie kamerdynera władcy, Franciszka Ryxa. Na wystrój tych wnętrz składają się finezyjne sztukaterie, lustra, złocenia oraz panele ścienne z jedwabnymi obiciami. W skład wyposażenia wchodzą zabytkowe meble, wyroby rzemiosła artystycznego oraz liczne cenne obrazy. Całość kompozycji nadaje tym wnętrzom wyraz lekkości i intymności typowej dla pomieszczeń mieszkalnych. Prace konserwatorskie rozszerzono obecnie o rekonstrukcję luster. Podczas prac remontowych ujawniono duży stopień destrukcji tych obiektów, nie pozwalający na zrealizowanie zachowawczych zabiegów konserwatorskich. Jednocześnie potwierdzono wiek luster jako powojenny. Rekonstrukcja całych tafli pozwala na przywrócenie im układu i jakości, nawiązujących do historycznego, XVIII-wiecznego wyglądu, znanego z Królewskiego Inwentarza z 1795 r. Ważnym elementem działań jest zaprojektowanie i wykonanie nowych systemów montażu i zabezpieczenia odwrocia, których brak negatywnie wpłynął na stan zachowania istniejących tafli.

12.12.2014 r. - konserwacja posadzek taflowych w Pałacu na Wyspie
Ruszył wieloetapowy remont podłóg w Pałacu na Wyspie. Po zakończonych pracach obejrzymy posadzki w nowej, jeszcze piękniejszej odsłonie. W Pałacu występują podłogi taflowe z fryzami na deskowaniu i legarach, wykonane z wielu rzadkich gatunków drewna, w tym m.in. mahoniu, dębu, brzozy, jaworu, buku, a nawet cytrynowca, w technice intarsji. W ramach prac konserwatorskich przeprowadzane jest oczyszczanie lica podłóg, dezynfekcja struktury, uzupełnianie ubytków okładzin oraz wypełnianie spękań. Końcowym etapem jest zabezpieczenie powierzchni specjalistyczną powłoką preparatów chemicznych na bazie wosków i olejów syntetycznych. Prace prowadzone są m.in. w Apartamentach Królewskich i Pokojach Ryxa na piętrze Pałacu oraz w Sali Salomona, Galerii Obrazów, Gabinecie Portretowym i Sali Balowej na parterze.

26.11.2014 r. - początek prac remontowo-konserwatorskich w Pałacu Myślewickim
Rozpoczął się remont Pałacu Myślewickiego. W pierwszym etapie przewidziana jest konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej. Pałac jest jedną z najciekawszych budowli na terenie Muzeum Łazienki Królewskie. Jego bryła - korpus główny na planie kwadratu oraz boczne pawilony z ćwierćkolistymi łącznikami - reprezentuje styl wczesnego klasycyzmu. Od grudnia br. rozpoczną się prace przy konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej. W kolejnych etapach pracami konserwatorskimi objęte będą elewacje oraz dach. Wszystkie zaplanowane prace mają charakter zachowawczy, prowadzący do utrwalenia zabytkowej substancji obiektu i poprzedzone zostały starannymi kwerendami archiwalnymi oraz ekspertyzami. W trakcie prowadzonych prac obiekt otwarty będzie dla zwiedzających.

24.10.2014 r. - prace konserwatorskie na piętrze Pałacu na Wyspie
Trwają prace konserwatorskie na piętrze Pałacu na Wyspie - w Pokojach Ryxa, Stancji Bibliotekarza, Bibliotece, a także w Sypialni i Garderobie Króla oraz w Gabinecie Pracy. Pomieszczenia na piętrze Pałacu tworzyły prywatny apartament króla Stanisława Augusta, dlatego mają bardziej kameralny i intymny charakter, jak również niezwykle piękną dekorację. Ściany zdobią drewniane boazerie, tkaniny oraz lustra, które w toku prac zostaną poddane zabiegom renowacyjnym. Z okien apartamentu królewskiego możemy podziwiać perspektywiczny widok na taras Pałacu i Staw Południowy.

07.10.2014 r. - zakończenie prac przy przebudowie zewnętrznych sieci energetycznych
30 września 2014 r. zakończono prace przy przebudowie zewnętrznych sieci energetycznych w ramach rewitalizacji otoczenia Pałacu na Wyspie. Ponad dwukilometrowej długości kabel połączył wybrane obiekty na terenie ogrodu z nową rozdzielnią umiejscowioną w rejonie Bramy Belwederskiej. Sieć zapewni m.in. zasilanie rezerwowe instalacji przeciwpożarowej w Starej Oranżerii. Koszt prac to 600 000,00 PLN netto.

30.09.2014 r. - Zakończenie prac przy głównym zadaniu projektu, czyli konserwacji i remontu Pałacu na Wyspie
Prace objęły m.in. remont dachu, instalacji, prace zabezpieczające przy tarasach i konserwację elewacji. W pełnym blasku podziwiać możemy marmurowe i kamienne rzeźby w otoczeniu pałacu, w tym m.in. marmury - Tańczącą Bachantkę i Tańczącego Satyra.

12.09.2014 r. - Finalny etap prac graficznych Wirtualnego Muzeum
Prace nad projektami graficznymi Wirtualnego Muzeum dobiegają końca. Ostatnie tygodnie poświęcone zostały na tworzenie i udoskonalanie nowego planu Muzeum Łazienki Królewskie. Jest to kluczowa aplikacja serwisu, za pomocą której prezentowany jest cały teren Łazienek Królewskich. Mapie nadano nową szatę graficzną, której kolorystyka wzorowana jest na archiwalnych planach. Umieszczono też filtry, które ułatwią gościom Muzeum uzyskanie wszystkich potrzebnych informacji. Na mapie zaznaczona została również trasa biegowa, ścieżki i odwołania do multimediów. Dzięki zastosowanej technologii HTML5 Canvas, każdy użytkownik będzie mógł swobodnie powiększać i przesuwać mapę.

11.08.2014 r. - projekt "Wirtualne Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie"
Projekt "Wirtualne Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" to nie tylko portal internetowy. Już pod koniec grudnia pobrać można będzie bezpłatną aplikację mobilną. Dzięki niej zapraszać będziemy Państwa do spaceru po Łazienkach Królewskich po zaproponowanych przez aplikację ścieżkach tematycznych, a także do zapoznania się z multimediami oraz nową mapą Łazienek. Aplikacja pomoże też szybko zorientować się, jakie wydarzenia szykuje Muzeum w najbliższym czasie.

01.08.2014 r. - rewitalizacja Pałacu Myślewickiego
Przyznane zostały środki na rewitalizację Pałacu Myślewickiego, która rozpocznie się jesienią. Prace obejmą konserwację i remont elewacji Pałacu, konserwację stolarki okiennej i drzwiowej. Wyremontowany zostanie dach i zmodernizowana zostanie instalacja elektryczna, zaś fundamenty zostaną osuszone oraz wyizolowane. Konserwacji poddane zostaną również wybrane wnętrza Pałacu. Środki przyznane zostały w ramach rozszerzenia projektu "Konserwacja i Remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2015 r.

15.07.2014 r. - Prace konserwatorskie kompozycji rzeźbiarskich zdobiących elewacje Pałacu na Wyspie
Podczas prac prowadzonych przy Pałacu na Wyspie kompleksowej konserwacji poddane zostały również kompozycje rzeźbiarskie zdobiące pałacową elewację oraz jego otoczenie. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu bezinwazyjnych badań nowoczesną metodą georadarową. Technika polega na przenikaniu obiektów promieniami radarowymi. Pozwala to rozpoznać gęstość materii i określić różnice między naturalną masą materiału kamiennego a pustkami, elementami metalowymi czy wypełnieniami wykonanymi z tworzyw sztucznych. Dzięki badaniom można szczegółowo określić stan obiektów oraz podjąć dalsze decyzje odnośnie zakresu prac konserwatorskich. Specjalistyczne urządzenie zostało sprowadzone z Grecji, gdzie jest wykorzystywane m. in. do badań stanu zachowania starożytnych budowli.

30.06.2014 r. - prace konserwatorskie w Gabinecie Portretowym i Galerii Obrazów
Zakończono prace konserwatorskie w Gabinecie Portretowym i Galerii Obrazów. We wnętrzach można już podziwiać m. in. odrestaurowane boazerie i panele ścienne, obite tkaninami sprowadzonymi z francuskiej manufaktury, która posługuje się osiemnastowiecznymi technikami tkackimi. Odrestaurowane zostały również żyrandole wyposażone w system e-candels. Wszystko to stanowią oprawę dla nowo zaaranżowanej ekspozycji Królewskiej Kolekcji Obrazów.

12.06.2014 r. - rewitalizacja otoczenia Pałacu na Wyspie
Rozpoczęła się rewitalizacja otoczenia Pałacu na Wyspie. Prace wykonywane będą w etapach obejmujących kolejne części ogrodów. Od przełomu maja i czerwca odnawiane są okolice Herbaciarni, Wodozbioru i Starej Oranżerii. Prace potrwają do połowy października.

06.06.2014 r. - umowa na modernizację sceny oraz zaplecza scenicznego Amfiteatru
Podpisana została umowa na modernizację sceny oraz zaplecza scenicznego Amfiteatru, dzięki której kontynuowane będą prace przeprowadzone w tym miejscu w ubiegłym roku. Wymienione zostanie poszycie sceny oraz wyremontowane zostaną dwa budynki, w których znajdują się garderoby. Prace nie będą jednak kolidowały z zaplanowanymi wydarzeniami na terenie Muzeum, które będą wykorzystywały scenę Amfiteatru (m.in. Festiwal Strefa Ciszy). Umowa z wykonawcą została podpisana 15 kwietnia, zakończenie prac planowane jest na koniec września br.

03.06.2014 r. - prace konserwacyjne w Sali Balowej
Podczas prac konserwacyjnych w Sali Balowej odkryto, że pod współczesnymi rekonstrukcjami, które objęły niemal całą powierzchnię malowideł, zachowały się znaczne fragmenty oryginału. Okazało się przy tym, że rekonstrukcje odbiegają kolorystycznie od oryginalnych prac stworzonych przez J. B. Plerscha. Przeprowadzone prace zakładały usunięcie wszystkich przemalowań oraz pełną rekonstrukcję brakujących elementów kompozycyjnych. Ostatecznie prace konserwatorskie w Sali Balowej zakończono pod koniec kwietnia. W ich ramach, poza rekonstrukcją malowideł Plerscha, odnowiono dekoracje malarskie, stiukatorskie, rzeźbiarskie dekoracje sztukatorskie, marmurowe rzeźby kominków oraz popiersia Ateny Pallas i Rzymianina. 

27.05.2014 r. - trwają prace nad budową Wirtualnego Muzeum
W ramach prac nad budową Wirtualnego Muzeum przygotowywane są katalogi zbiorów muzeum, które dla wygody odwiedzających zostaną wyposażone w specjalne filtry ułatwiające wyszukiwanie. Każde ze zdigitalizowanych dzieł sztuki będzie można też oglądać w dużym powiększeniu, dzięki zastosowaniu technologii Open Seadragon, pozwalającej na ujrzenie najdrobniejszych szczegółów. Dzięki temu obrazy, które na ekspozycji są umieszczone w mniej widocznych miejscach, będzie można bardzo dokładnie przestudiować.  Szczególnie polecane do oglądania będą zbiory z królewskiej kolekcji.

28.04.2014 r. - odsłona II edycji Konkursu Fotograficznego "Łazienki Królewskie - Rewitalizacja"
Do końca maja miłośnicy fotografii oraz Muzeum Łazienki Królewskie będą mieli okazję wziąć udział w specjalnej odsłonie II Konkursu Fotograficznego "Łazienki Królewskie - Rewitalizacja", organizowanej z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.  Wystarczy sfotografować elementy architektury i wnętrz Muzeum, które zostały zrewitalizowane dzięki Funduszom Europejskim i opublikować na stronie http://www.lazienki-krolewskie.pl/konkurs/. Autor, którego praca otrzyma największą ilość głosów, otrzyma nagrodę specjalną. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 13 czerwca za pośrednictwem oficjalnego fanpage https://www.facebook.com/Muzeum.Lazienki.Krolewskie

03.03.2014 r. - prace konserwatorskie w Gabinecie Portretowym i Galerii Obrazów
Trwają prace konserwatorskie w dwóch reprezentacyjnych salach północnego traktu Pałacu na Wyspie - Gabinecie Portretowym i Galerii Obrazów. Sale nawiązują do siebie wystrojem i funkcją. Ze względu na najkorzystniejsze warunki oświetleniowe eksponowane są w nich dzieła należące do Królewskiej Kolekcji Obrazów. Prowadzone zabiegi konserwatorskie polegają m.in. na zabezpieczeniu, konsolidacji i przywróceniu walorów estetycznych stiuków, sztukaterii oraz elementów stolarki.
W obu salach prowadzone są prace złotnicze. Konserwacji poddane zostaną również marmurowe kominki - ozdobiony płaskorzeźbą przedstawiającą Ledę z łabędziem i dwiema plakietkami Meduz w Gabinecie Portretowym oraz z czarnego marmuru dębickiego ozdobionego brązami w Galerii Obrazów.

07.02.2014 r. - Wirtualne Muzeum Łazienki Królewskie
Firma Huncwot, która wygrała konkurs na opracowanie koncepcji Wirtualnego Muzeum Łazienki Królewskie, 7 lutego 2014 r. podpisała umowę oraz rozpoczęła pracę nad budową nowoczesnego portalu wraz z aplikacją mobilną. Panoramy, prezentacja multimedialna, opisy architektury i interaktywna mapa to tylko niektóre
z elementów, które będą tworzyć Wirtualne Muzeum. Portal pozwoli również na udostępnienie katalogu zbiorów Muzeum, który przybliży wszystkim odwiedzającym piękno Łazienek Królewskich. Dzięki unikalnej szacie graficznej, zawierającej fotografie architektury, wnętrz oraz ogrodów Muzeum, historia oraz magia Łazienek Królewskich dostępna będzie dla każdego, bez wychodzenia z domu.

23.12.2013 r. - zakończono prace związane z remontem i konserwacją widowni Amfiteatru
Zakończone prace na widowni Amfiteatru są pierwszym poważnym remontem od lat 60. ubiegłego wieku, kiedy przeprowadzono konserwację po zniszczeniach wojennych. Prace polegały przede wszystkim na konserwacji, oczyszczeniu i wymianie zniszczonych elementów kamiennych wraz z zabezpieczeniem wystroju rzeźbiarskiego. Wykonano wzmocnienie oczepu, który pochodzi z lat 60. ubiegłego wieku. Zapewniono stabilność strefy nadbrzeżnej dzięki technice mikropalowania. Przeprowadzony remont jest kompleksowy. Dzięki zastosowaniu pełnego systemu odprowadzenia wód opadowych, wzmocnieniu nadbrzeża oraz konstrukcji budynku, ten ważny dla polskiej historii obiekt będzie służył zwiedzającym przez kolejne dziesięciolecia, jak zwykł to robić od kilkuset lat.

16.12.2013 r. - konserwacja dodatkowych sal w Pałacu na Wyspie - Sala Salomona, Gabinet Portretowy, Galeria Obrazów, Pokój Bachusa, Kaplica, Jadalnia, Antychambre, Przedsionek
Od nowego roku ruszają prace konserwatorskie w kolejnych pomieszczeniach parteru Pałacu na Wyspie. Konserwatorzy wykonają prace m.in. w Sali Salomona, jednym z najbardziej reprezentacyjnych wnętrz obiektu, gdzie zajmą się także złoceniami w partiach sufitu i ścian oraz dekoracją malarską. Trzy supraporty, czyli malowidła nad drzwiami, to jedyne ocalałe fragmenty oryginalnej dekoracji wnętrza wykonanej przez Jana Bogumiła Plerscha, nadwornego malarza króla Stanisława Augusta. Przedstawiają one delfina, salamandrę i pawia. Czwarta supraporta (z lwem), również objęta pracami konserwatorskimi, jest rekonstrukcją.

05.12.2013 r. - konferencja prasowa: Półmetek realizacji projektu finansowanego ze środków UE "Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie"
5 grudnia 2013 r. o godz. 11:00, w Pałacu na Wyspie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca pierwszy rok prac nad projektem "Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem". Podczas spotkania omówione zostały postępy w pracach obejmujących Pałac na Wyspie, otoczenie Pałacu oraz Wirtualne Muzeum. Przedstawione zostały również plany prac konserwatorskich i remontowych na 2014 r. Tematyka konferencji prasowej spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska dziennikarskiego, a także sympatyków Łazienek Królewskich.

27.11.2013 r. - konserwacja Sali Balowej
Trwają prace konserwatorskie w Sali Balowej w Pałacu na Wyspie, która powstała w 1788 r., w trakcie rozbudowy Pałacu zgodnie z nowym, klasycystycznym stylem. Zakres robót konserwatorskich obejmuje stiuki dekorujące ściany, fasetę detalu sztukatorskiego oraz malowidła ścienne na podłożu stiukowym. Odrestaurowane zostaną dekoracje rzeźbiarskie w technice narzutu oraz odlewu. Prace obejmą również konserwacje marmurowych elementów kompozycji kominków - rzeźb Apolla Belwederskiego, Herkulesa Farnezyjskiego oraz detali architektonicznych i rzeźbiarskich. Ponadto, odrestaurowane zostaną wolnostojące marmurowe rzeźby Ateny Pallas i Rzymianina.

13.11.2013 r. - rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję Wirtualnego Muzeum
Zakończono konkurs na opracowanie koncepcji portalu Wirtualne Muzeum Łazienki Królewskie. Najlepszy projekt przedstawił zespół Huncwot Łukasz Knasiecki, Arkadiusz Romański Sp. J. Wirtualne Muzeum będzie udostępniało wysokiej jakości zasoby informacyjno-edukacyjne Muzeum Łazienki Królewskie. Oprawa portalu będzie łączyła klasycystyczny styl, w jakim zaprojektowane zostały Łazienki Królewskie, z nowoczesnym, minimalistycznym i funkcjonalnym stylem projektowania interaktywnego. Podstawowym elementem serwisu będzie interaktywna mapa, która umożliwi zapoznanie się z topografią Muzeum i dotarcie do szczegółowych danych związanych z kolekcją, architekturą i wydarzeniami. Prace nad realizacją Wirtualnego Muzeum zaplanowane są na pierwszy kwartał 2014 r.

31.10.2013 r. - termin składania prac konkursowych - Wirtualne Muzeum
Ogłoszone zostały terminy składania prac konkursowych na opracowanie koncepcji Portalu Wirtualne Muzeum Łazienki Królewskie.

Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 27.09.2013, godzina 14:00.
 • Miejsce: ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa budynek Podchorążówki.

Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: 31.10.2013r. do godz. 12:00.
 • Miejsce: ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa budynek Podchorążówki.

04.10.2013 r. - konkurs na koncepcję Wirtualnego Muzeum
19 września ogłoszony został konkurs na opracowanie koncepcji portalu Wirtualne Muzeum Łazienki Królewskie, które ma prezentować wysokiej jakości zasoby informacyjne i edukacyjne Muzeum. Ponadto, projekt powinien zawierać panoramę dziejów Łazienek Królewskich, od ich początków po współczesność, ze szczególnym wskazaniem na czasy króla Stanisława Augusta - inicjatora reform i mecenasa sztuki. Zainteresowani powinni przedstawić wizualizacje graficzne co najmniej strony głównej i trzech podstron. Należy uwzględnić rozwiązania funkcjonalne, elegancję oraz prostotę dostępu do informacji zawartych w portalu.

30.09.2013 r. - zakończenie konserwacji i remontu Pałacu na Wyspie
Zakończono prace przy głównym zadaniu projektu tj. konserwacji i remoncie Pałacu na Wyspie. Objęły one m.in. remont dachu, instalacji, zabezpieczenie tarasów i konserwację elewacji. W pełnym blasku możemy podziwiać marmurowe i kamienne rzeźby w otoczeniu Pałacu, w tym m.in. Tańczącą Bachantkę i Tańczącego Satyra. Podczas wykonywania prac konserwatorskich przy elewacjach i wystroju Pałacu na Wyspie okazało się, że trzeba wykonać pogłębione badania kamiennych i marmurowych elementów wystroju obiektu i jego otoczenia, by ocenić przyczyny procesów destrukcyjnych i stopień ich zaawansowania. Uznano, że należy wykorzystać w tym celu metody mało inwazyjne - ostatecznie zdecydowano się na georadar, metodę badań geotechnicznych opracowaną pierwotnie dla potrzeb inżynierii lądowej. Zastosowanie georadaru do badania struktury i stanu zachowania elementów wystroju Pałacu na Wyspie jest ideą całkowicie nowatorską. Z tego względu do współpracy zaproszono firmę GEOSERVICE, która od wielu lat współpracuje z Departamentem Restauracji Zabytków Antycznych przy Ministerstwie Kultury Grecji. Firma, na bazie licznych doświadczeń, opracowała metodę skanów kołowych, którą wykorzystywała m.in. podczas badań stanu zachowania kolumn antycznej świątyni Artemidy w Grecji. Program badawczy zrealizowany na zlecenie Muzeum Łazienki Królewskie posłużył do dokonania oceny realnego stanu konstrukcyjnego zagrożonych obiektów. Uzyskane wyniki pozwoliły na ustalenie wielu nowych szczegółów na temat ich budowy i wewnętrznej struktury, a co za tym idzie na podjęcie decyzji o zakresie koniecznej ingerencji i metodologii prac konserwatorskich.

19.09.2013 r. - zakończyła się przebudowa zewnętrznej sieci cieplnej na terenie królewskich ogrodów
Zakończono prace związane z przebudową zewnętrznej sieci cielnej na terenie Muzeum, na odcinku od Stajni Kubickiego do Starej Pomarańczarni, wraz z wszystkimi przyłączonymi do tej sieci obiektami, tj. Pałacem na Wyspie wraz z pawilonem wschodnim i zachodnim, Oberżą, Pałacem Myślewickim, Starą Kordegardą, Podchorążówką, Białym Domkiem oraz budynkiem toalety przed Starą Pomarańczarnią. Projekt przewiduje ponadto modernizację węzła cieplnego oraz przyłączenie do sieci Nowej Kordegardy. Prace modernizacyjne pozwalają zapewnić lepsze warunki konserwatorskie w obiektach i przyczyniają się do obniżenia kosztów funkcjonowania Muzeum.

05.09.2013 r. - zakończyły się prace konserwatorskie w Pokoju Kąpielowym w Pałacu na Wyspie
Pochodzące jeszcze z XVII wieku pomieszczenie odzyskało dawny blask dzięki skrupulatnej pracy konserwatorów. Odrestaurowane płaskorzeźby wykonane zostały w technice narzutu, odnowiono również ornamenty sztukatorskie ścian i sufitu, obramienia i podziały architektoniczne. Zostały też wykonane prace przy dekoracyjnych wypełnieniach w technice opus tessalatum, odświeżono także okładziny z kafli ceramicznych. Ponadto dokonano konserwacji marmurowej rzeźby Wenus.

30.08.2013 r. - renowacja dachu Pałacu na Wyspie
Od lipca do końca października trwają prace remontowe na dachu Pałacu na Wyspie. W ich ramach przewidziano konserwację rzeźb na attyce i belwederku Pałacu. Dzieła sztuki personifikują pory roku (Jesień, Lato, Wiosna, Zima), żywioły (Ogień, Powietrze, Ziemia, Woda) oraz kontynenty (Afryka, Ameryka, Azja, Europa). Dwie kolejne postacie to Minerwa i Mars - personifikacje królewskich cnót. Minerwa to oryginalna, szczególnie cenna rzeźba projektu nadwornego artysty króla Stanisława Augusta, Andre Le Bruna, wykonana ok . 1790 r., z piaskowca. Bogini jest ubrana w peplos spięty na prawym ramieniu. Również przez tę część ciała przerzucony jest kraniec płaszcza, okrywający plecy, rękę i nogi postaci. Na głowie, osadzonej na wysmukłej szyi, Minerwa ma założony hełm, ozdobiony na czubku piórami. Lewą rękę bogini opiera na owalnej tarczy. Natomiast w drugiej pierwotnie dzierżyła włócznię. Mars to również rzeźba oryginalna, autorstwa tego samego artysty. Mężczyzna ma na sobie napierśnik. Z tyłu postać okrywa płaszcz, którego krańce są podpięte na lewym ramieniu i przy pasie z prawego boku. Głowę, osadzoną na krótkiej szyi, ochrania morion zdobiony piórami. Na lewe przedramię bóg ma wsuniętą owalną tarczę.

30.07.2013 r. - cieplej w Łazienkach Królewskich
Od początku maja rozpoczęła się przebudowa zewnętrznej sieci cieplnej na terenie królewskich ogrodów. W pierwszym etapie, którego realizacja zakończyła się w czerwcu, ukończono odcinek pomiędzy Starą Pomarańczarnią a Białym Domkiem. Podczas wykonywania prac w rejonie skrzyżowania Alei Chińskiej z Promenadą Królewską odsłonięto relikty zabytkowej ceglanej konstrukcji. W ocenie archeologów były to fragmenty Mostu Chińskiego. Po powiadomieniu Stołecznego Konserwatora Zabytków dalsza realizacja została wstrzymana do czasu odsłonięcia całości fundamentów oraz wykonania dokumentacji naukowo-badawczej i zabezpieczenia reliktów. Równolegle prowadzone były badania nieinwazyjne za pomocą sprzętu elektronicznego poza terenem budowy. Po wykonaniu dokumentacji mury zostały zabezpieczone i zasypane. Kolejna część sieci cieplnej została oddana pod koniec lipca, był to obręb od Stajni Kubickiego do Pałacu Myślewickiego oraz odcinki wychodzące od Podchorążówki w stronę Oberży oraz pawilonu wschodniego.

15.07.2013 r. - rozpoczęły się prace remontowo-konserwacyjne Amfiteatru
Od przełomu maja i czerwca trwają prace rozbiórkowe przy Amfiteatrze w Łazienkach Królewskich. Powstały zapory, które umożliwiły odwodnienie kanału między sceną a widownią Amfiteatru. Dzięki temu już w lipcu przeprowadzone zostało palowanie, czyli wzmocnienie konstrukcji technologią mikropali. Kolejne przedsięwzięcia remontowo-konserwacyjne przewidziane są na okres od połowy września do końca października. Zostanie wtedy odtworzona kamienna okładzina widowni.

05.06.2013 r. - prace rozbiórkowe w Amfiteatrze
Trwają prace remontowo-konserwatorskie przy widowni Amfiteatru w Muzeum Łazienki Królewskie, które zakończą się późną jesienią br. W ich trakcie powstaną zapory, które umożliwią odwodnienie kanału między sceną a widownią Amfiteatru. Ponadto program prac konserwatorskich przewiduje konserwację metalowych elementów dekoracyjnych, kamiennych okładzin, stopni, wystroju rzeźbiarskiego oraz detali architektonicznych.

06.05.2013 r. - przebudowa sieci cieplnej w królewskich ogrodach
Już w maju rozpocznie się przebudowa zewnętrznej sieci cieplnej w Łazienkach Królewskich. Pierwszy etap potrwa do czerwca, prace odbywać się będą na odcinku pomiędzy Starą Pomarańczarnią a Białym Domkiem. Kolejne części sieci cieplnej zostaną oddane do użytku pod koniec lipca, będzie to obręb od Stajni Kubickiego do Pałacu Myślewickiego oraz odcinki wychodzące od Podchorążówki w stronę Oberży oraz pawilonu wschodniego.

29.04.2013 r. - jeszcze piękniejszy Amfiteatr w Łazienkach Królewskich
Na początku maja rozpoczną się prace remontowo-konserwatorskie przy widowni Amfiteatru w Muzeum Łazienki Królewskie. Program prac konserwatorskich przewiduje konserwację metalowych elementów dekoracyjnych, kamiennych okładzin, stopni, wystroju rzeźbiarskiego oraz detali architektonicznych. Ponadto prace będą obejmować m. in. wzmocnienie konstrukcji obiektu i naprawę spękań, remont systemu odprowadzania wód opadowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wzmocnienie brzegu stawu (od strony widowni), remont ławek oraz odtworzenie pierwotnego wyglądu loży królewskiej. Przewidywany termin zakończenia prac - 30 listopada 2013 r.

25.03.2013 r. - Pałac na Wyspie wkrótce jeszcze piękniejszy
W marcu rozpoczęły się prace konserwatorskie we wnętrzach najcenniejszego obiektu Łazienek Królewskich. Przez pierwsze dwa miesiące będą trwały prace nad Pokojem Kąpielowym oraz częścią Sali Balowej. Do końca roku odnowiona zostanie Rotunda oraz pozostałe przestrzenie wspomnianej Sali Balowej. Sala Balowa Pałacu na Wyspie to największe i jedno z najbardziej interesujących pod względem dekoracyjnym pomieszczeń w obiekcie. Dwukondygnacyjne,  klasycystyczne wnętrze powstało w czasie rozbudowy Pałacu w 1788 r. Do najważniejszych zadań stojących przed zespołem konserwatorów należy usunięcie czynników niszczących, a przy tym zachowanie i zakonserwowanie oryginalnego wystroju sali. Pracom konserwatorskim zostaną poddane m.in. malowidła ścienne, sztukateria, stiuki. Odnowione zostaną również rzeźby, w tym znajdujący się od strony południowej kominek z rzeźbą Herkulesa Farnese oraz położony w północnej części sali drugi kominek z rzeźbą Apolla Belwederskiego. Do prac konserwatorskich wykorzystane zostaną nowoczesne techniki, w tym proces ablacji laserowej.

Pokój Kąpielowy pod względem historycznym należy do najstarszych wnętrz w Pałacu na Wyspie jako część siedemnastowiecznego założenia Łaźni Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Konserwacji poddane zostaną min. płaskorzeźby o tematyce zaczerpniętej z "Metamorfoz" Owidiusza z wszechobecnym motywem wody, dekorowane scenami rodzajowymi holenderskie kafle, a także pochodzące z czasów Lubomirskiego kamienne posadzki oraz kamyki na ścianach mające imitować grotę. Zabiegom konserwatorskim poddana zostanie również wolnostojąca marmurowa rzeźba "Wenus wychodzącej z kąpieli".

01.03.2013 r. - przebudowa instalacji elektrycznej w Pałacu na Wyspie
Na marzec 2013 r. zaplanowano rozpoczęcie prac związanych z przebudową instalacji elektrycznej w Sali Balowej i Gabinecie Portretowym w Pałacu na Wyspie. Prace będą polegały na wymianie/ułożeniu nowego okablowania i osprzętu wraz z przebudową instalacji. Przebudowa ma na celu dostosowanie instalacji do współczesnych wymogów i potrzeb muzealnych. Przewidywany termin zakończenia prac: kwiecień 2013 r.

11.02.2013 - konserwacja oświetlenia w Pałacu na Wyspie c.d
Sześć kryształowych żyrandoli w Sali Balowej o konstrukcji korpusowej i czterech piętrach kompozycyjnych ma wysokość ok. 210 cm i średnicę 120 cm. Dolny poziom to carga, na obwodzie której przymocowano 16 ramion ze świecami. Poziom ten został bogato udekorowany zwisami kryształowymi z centralnie zawieszoną kulą. Powyżej umieszczono cztery ramiona utrzymujące okrągłe tarcze stanowiące uchwyty dla trzech ramion ze świecami. Poziom II i III żyrandoli rozdzielają kryształowe kule, powyżej których skomponowano "fontanny" z kryształów zwieńczone pióropuszem z liści palmowych. Liście dolne zostały dodatkowo ozdobione szklanymi soplami. Powtórzeniem kompozycji z liści palmowych jest najwyższy poziom z cienkich ramionek z naprzemienną dekoracją z sopli i kryształowych gwiazdek. Wszystkie elementy metalowe żyrandoli: ramiona, liście palmowe, kształtki korpusu zostały pozłocone. Według wstępnych obliczeń kryształowy garnitur każdego żyrandola to około 1750 kryształów o różnych kształtach połączonych ze sobą lub połączonych z elementami metalowymi. Żyrandole nie były konserwowane od oddania Sali Balowej do użytku po powojennej odbudowie.

Delikatna, metalowa konstrukcja żyrandoli uwypukla ich kryształową dekorację. Wyróżniają się trzy poziomy: carga główna z dekoracją z sopli kryształowych, poziom ramion z dekoracją łańcuchową, zwieńczenie powtarzające dwa poprzednie poziomy w zmniejszonej skali. Delikatna konstrukcja żyrandoli przyczyniła się do deformacji i poluzowania połączeń. Złocona powierzchnia metalowych elementów została przetarta. Planowanie czynności konserwatorskie obejmą prace zapewniające przywrócenie właściwego kształtu żyrandoli oraz wszystkich ich elementów. Żyrandole będą poddane konserwacji w 2013 r.

03.01.2013 r. - konserwacja oświetlenia w Pałacu na Wyspie
Od stycznia 2013 r. w ramach remontu dwóch klatek schodowych oraz łączącego je korytarza na piętrze Pałacu na Wyspie oprócz prac budowlano-remontowych wykonywane są również prace konserwatorskie m.in. przy kamiennych oraz żeliwnych elementach dekoracji wnętrz. Konserwacji zostaną poddane też elementy oświetlenia: m.in. zabytkowe ample.

W korytarzu prowadzącym do pokoi Ryxa oświetlenie zapewniają między innymi cztery ample zawieszone pod sufitem. Ample pochodzą z XX wieku. Średnica ampli to 28 cm, wysokość to 12 cm. Ample zostały zelektryfikowane - każda otrzymała po dwie oprawki żarówkowe ukryte w czaszach utworzonych z 18 łańcuchów po 6 kryształów zbiegających się w dolnej części. Elementy ampli były pozłocone.

Konstrukcje metalowe ampli są we właściwym stanie, kompletne są również dekoracje kryształowe, jednak warstwy pozłoty są przetarte, a łączenia pomiędzy kryształami skorodowały. Konserwacja ampli polegać będzie na odtworzeniu złoceń powierzchni metalowych konstrukcji oraz oczyszczeniu i wybłyszczeniu łańcuchów kryształowych. Konieczna jest też wymiana łączeń pomiędzy kryształami oraz instalacji elektrycznej.

Ample przekazano do konserwacji 29 stycznia 2013 r. Na swoje miejsce wrócą po zakończeniu prac remontowo-konserwatorskich w korytarzu i sąsiednich pomieszczeniach tj. na przełomie marca i kwietnia br.

2.01.2013 r. - remont klatek schodowych w Pałacu na Wyspie
Na styczeń 2013 r. (ze względu na mniejszą intensywność ruchu turystycznego w Pałacu) planowane jest rozpoczęcie remontu dwóch klatek schodowych oraz łączącego je korytarza na piętrze Pałacu na Wyspie. Pracom budowlano-remontowym będą towarzyszyły prace konserwatorskie m.in. przy kamiennych oraz żeliwnych elementach dekoracji wnętrz. Zakończenie prac planowane jest na luty 2013 r.

27.12.2012 r. - trwają prace izolacyjno-zabezpieczające w Pałacu na Wyspie
Trwają prace izolacyjno-zabezpieczające w piwnicach Korpusu Głównego oraz Pawilonu Zachodniego Pałacu na Wyspie. Ściany i posadzki zostaną poddane gruntownej renowacji z zastosowaniem specjalistycznych, ochronnych tynków renowacyjnych i kompresowych. Wprowadzone technologie pozwolą na ochronę ceglanych przegród przed destrukcją spowodowaną wilgocią i krystalizacją soli. Przewidywany termin zakończenia prac: styczeń 2013 r.

20.12. 2012r. - zakończenie pierwszego etapu prac w Sali Balowej
19 grudnia 2012 r. zakończony został pierwszy etap prac w Sali Balowej Pałacu na Wyspie. Prace związane były z wykonaniem przepony poziomej ścian zewnętrznych Korpusu Głównego Pałacu na Wyspie metodą iniekcji. W tym celu odsłonięto mury pod parkietami, w rejonie cokołów. Wykonana blokada iniekcyjna miała na celu usunięcie przyczyn zawilgocenia murów Pałacu. Dzięki wykonanym pracom uda się zapobiec destrukcji cennych okładzin i dekoracji ścian.

14.12. 2012 r. - I etap prac
Od listopada 2012 r. wykonywana jest przebudowa instalacji elektrycznej z elementami konserwacji w Pałacu na Wyspie i w pawilonach - pierwszy etap prac obejmuje Korpus Główny Pałacu. Ze względu na komfort zwiedzających prace realizowane są stopniowo, w pojedynczych salach - obecnie w Sali Balowej. Jednocześnie trwają prace przygotowawcze związane z wykonaniem przepony poziomej ścian Pałacu.

26.11.2012 r. - tablice informacyjne
W związku z realizacją projektu "Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie", 20 listopada 2012 r., na terenie Ogrodów Królewskich ustawione zostały tablice informacyjne na temat projektu.

19.11.2012 r. - rozpoczęcie prac
Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu prac konserwatorsko-remontowych w Pałacu na Wyspie wraz z pawilonami oraz w jego otoczeniu, w tym: remont i konserwację budynku widowni Amfiteatru, wymianę zewnętrznej sieci cieplnej oraz rewitalizację nawierzchni. Elementem projektu będzie również przygotowanie i uruchomienie Wirtualnego Muzeum. W ramach pierwszego etapu prac przeprowadzony zostanie remont klatek schodowych w Pałacu na Wyspie.