Muzea Rezydencje Królewskie

Cztery rezydencje królewskie: Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Muzeum Łazienki Królewskie współpracują razem nad zwiększeniem dostępności do kultury i edukacji.

Dzięki tej inicjatywie listopad jest miesiącem darmowego wstępu do najważniejszych polskich zabytków, a szkoły i przedszkola mogą korzystać z bezpłatnych lekcji muzealnych.

Porozumienie rezydencji o współpracy

Przełomowe wydarzenie, jakim było podpisanie porozumienia o współpracy przez dyrektorów: Zamku Królewskiego na Wawelu, Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Muzeum Łazienki Królewskie, miało miejsce 21 sierpnia 2012 r. w Warszawie.

Partnerstwo czterech muzeów zyskało uznanie prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który w listopadzie 2012 r. objął rezydencje królewskie honorowym mecenatem.

Powstała nowa marka, która jednoznacznie kojarzy się z historią narodu. Zamek Królewski, Wawel, Wilanów i Łazienki Królewskie razem budują teraz nowoczesny model muzeum, oparty na idei swobodnego dostępu do dziedzictwa kulturowego i tolerancji.

Program edukacyjno-kulturalny rezydencji

Wspólny program edukacyjno-kulturalny ma duży wymiar społeczny, gdyż skierowany jest do wszystkich bez względu na wiek, status materialny czy pochodzenie. Kształtuje też postawy patriotyczne, przejawiające się przede wszystkim w aktywności publicznej i społecznej.

To dlatego rezydencje królewskie, urzeczywistniając ideę swobodnego dostępu do dziedzictwa kulturowego, od kilku lat - przy wsparciu ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - ogłaszają listopad miesiącem darmowego wstępu do muzeów, które sygnowały porozumienie o współpracy. W 2015 r. akcja ta była częścią programu "Kultura Dostępna", realizowanego przez MKiDN.

Rezydencje królewskie przygotowują również nieodpłatne programy edukacyjne, w tym lekcje muzealne, przybliżające dzieciom i młodzieży historię Polski oraz najcenniejsze zabytki.

Cztery muzea zapraszają także wspólnie na liczne wydarzenia kulturalne i edukacyjne: wystawy, koncerty, festiwale, debaty, warsztaty, seminaria oraz konferencje. Razem prezentują również bogaty dorobek wydawniczy rezydencji królewskich.

Współpraca czterech muzeów zaowocowała m.in. albumem "Rezydencje królewskie", wydawnictwa BOSZ, który przybliża historię najznamienitszych polskich rezydencji królewskich na współczesnych i archiwalnych fotografiach.

W ramach wspólnych inicjatyw edukacyjnych powstały cztery słuchowiska dla dzieci w wieku 6-12 lat. Ich motywem przewodnim jest podróż w czasie, którą odbywa młody słuchacz, odwiedzając kolejno poszczególne rezydencje.