Świat ogrodów Longina Majdeckiego

Prof. Longin Majdecki był wybitnym architektem krajobrazu i historykiem sztuki. Jego dorobek projektowy, naukowy i dydaktyczny upamiętniają wydarzenia, organizowane w ramach obchodów rocznicowych 2022-2025.

Okazją do upamiętnienia prof. Longina Majdeckiego stała się przypadająca w 2022 r. 25. rocznica jego śmierci oraz 100. rocznica urodzin mijająca 4 października 2025 r. Inicjatorem obchodów rocznicowych jest Muzeum Łazienki Królewskie, które wraz z pozostałymi członkami komitetu honorowego - ICOMOS Polska, Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniką Warszawską oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego - przygotowało ramowy program obchodów na lata 2022-2025. Celem przedsięwzięcia jest przypomnienie dorobku projektowego, naukowego i dydaktycznego prof. Longina Majdeckiego, a także ożywienie debaty publicznej w zakresie krajobrazu kulturowego i zabytkowych założeń ogrodowych, którego doskonałym przykładem są ogrody Łazienek Królewskich. Partnerami obchodów są: firma MGGP Aero, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich - Sekcja Architektury Krajobrazu, Polskie Towarzystwo Dendrologiczne oraz Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Komitet honorowy oraz partnerów obchodów wspiera dr inż. Anna Majdecka-Strzeżek, córka profesora i opiekunka jego spuścizny.

Rok 2022

Obchody rocznicowe rozpoczęły się 14 lipca w 25. rocznicę śmierci prof. Longina Majdeckiego. Zainaugurowała je wystawa plenerowa "Świat ogrodów Longina Majdeckiego". Ekspozycja poświęcona została dorobkowi wybitego architekta krajobrazu, którego duża część życia zawodowego związana była z Łazienkami Królewskimi. Złożyły się na nią materiały muzealne oraz prywatne, pochodzące ze zbiorów dr inż. Anny Majdeckiej-Strzeżek. Przygotowanie wystawy wsparła firma MGGP Aero, partner obchodów rocznicowych, odpowiedzialna za wykonanie współczesnych zdjęć lotniczych ogrodów, nad którymi w latach powojennych prof. Longin Majdecki pracował wraz z zespołem współpracowników. Digitalizacja prywatnych zbiorów profesora z archiwum dr inż. Anny Majdeckiej-Strzeżek została przeprowadzona w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

16 lipca odbył się spacer po parku Dolinka Służewska na Mokotowie, zrealizowanym na podstawie projektu prof. Longina Majdeckiego. Z historią, układem przestrzennym i doborem gatunkowym drzewostanu zapoznali uczestników wydarzenia prof. nadzw. SGGW Jacek Borowski, reprezentujący Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, oraz dr Beata Fortuna-Antoszkiewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Katedry Architektury Krajobrazu.

17 lipca inaugurację obchodów rocznicowych uświetnił dedykowany osobie prof. Longina Majdeckiego Koncert Chopinowski. Recital amerykańskiego pianisty Kevina Kennera miał miejsce pod Pomnikiem Chopina w zaprojektowanym przez profesora Amfiteatrze Różanym.

20 października odbyła się konferencja "Międzynarodowy Dzień Krajobrazu", połączona z obchodami rocznicowymi i wspomnieniem profesora jako twórcy krajobrazów polskich ogrodów.

W roku 2022 partnerem Muzeum w projekcie "Świat ogrodów Longina Majdeckiego" została firma MGGP Aero Sp. z o.o. (podpisanie umowy odbyło się 22 lutego).

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu

Rok 2023

14 czerwca odbyło się uroczyste nadanie głównej alei spacerowej w Parku Sieleckim imienia Longina Majdeckiego. Przy ścieżce posadzone zostało drzewo Liriodendron tulipifera oraz posadowiony został głaz z pamiątkowym napisem "Tulipanowiec Longina Majdeckiego". Miejsce wydarzenia nie było przypadkowe. Projekt odtworzenia i rewaloryzacji Parku Sieleckiego, związanego historią z Łazienkami Królewskimi, wykonany został w latach 70. XX w. przez zespół pod kierunkiem dr. Longina Majdeckiego oraz Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego "Stolica".

Uroczystość w Parku Sieleckim honorowym patronatem objął Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Organizację wydarzenia wsparli zaś pracownicy i radni Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Polskie Towarzystwo Dendrologiczne oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Po uroczystości odbył się spacer po Parku Sieleckim, który prowadzili: dr hab. Jacek Borowski (prof. SGGW, Polskie Towarzystwo Dendrologiczne), dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz (SGGW) oraz Katarzyna Podgórska i Anna Rados (Zarząd Zieleni m.st. Warszawy). Eksperci omówili historię parku, jego kompozycję przestrzenną i drzewostan, a także bieżąca konserwację.

Partnerem Muzeum w projekcie "Świat ogrodów Longina Majdeckiego" został Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Umowa partnerska dotycząca współpracy przy organizacji i promocji wydarzeń rocznicowych została zawarta 1 czerwca. Prof. Longin Majdecki był członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa od 1953 r., a tytuł honorowego członka nadany mu został w 1995 r.

25 lipca w Stajniach Kubickiego odbyło się spotkanie z cyklu "Nasi Wielcy", zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków. Wykład "Longin Majdecki i sztuka konserwacji ogrodów II poł. XX w." wygłosiła dr inż. arch. kraj. Anna Majdecka-Strzeżek. Z efektami powojennej rewaloryzacji łazienkowskich ogrodów można się też było zapoznać na spacerze śladem odbudowy układu kompozycyjno-przestrzennego Łazienek Królewskich.

8 sierpnia partnerem Muzeum w projekcie "Świat ogrodów Longina Majdeckiego" został Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich. Prof. Longin Majdecki był członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich od 1957 r., które w 1987 r. nadało mu status twórcy.

4 października w siedzibie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich odbył się wykład "Powojenna rewaloryzacja założenia pałacowo-ogrodowego Łazienek Królewskich (obecnie Muzeum Łazienki Królewskie) wraz z terenem Łazienek Północnych (obecny park Agrykola) i Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego". Organizatorzy wydarzenia: Muzeum Łazienki Królewskie, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich i działająca w nim Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP.

7 października odbył się spacer śladem powojennej rewaloryzacji łazienkowskich ogrodów według projektów prof. Longina Majdeckiego.

30 października partnerem Muzeum w projekcie "Świat ogrodów Longina Majdeckiego" zostało Polskie Towarzystwo Dendrologiczne i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.

7 listopada w Pałacu na Wyspie dr Maciej Świątkowski, architekt krajobrazu, uczeń prof. Longina Majdeckiego, opowiedział o XIX-wiecznym założeniu dworsko-parkowym Gucin Gaj, znajdującym się obecnie na warszawskim Ursynowie. Prelekcja "Ogród i gaj w Gucinie. Romantyczne ustronie Potockich w  Służewie" zainaugurowała cykl wykładów "Świat ogrodów Longina Majdeckiego", obejmujący 12 spotkań i zaplanowany do grudnia 2024 r. Organizatorzy wydarzenia: Muzeum Łazienki Królewskie, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa.

8 grudnia w Pałacu na Wyspie odbył się wykład dr inż. Renaty Stachańczyk "Krajobraz wyobrażony. O Parku Mużakowskim, jego twórcach i konserwatorach", przybliżający historię i konserwację Parku Mużakowskiego, jednego z najwybitniejszych XIX-wiecznych dzieł sztuki ogrodowej w Europie, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu

Rok 2024

W ramach wydarzeń rocznicowych odbędą się wykłady na temat historycznych ogrodów, którymi zafascynowany był prof. Longin Majdecki, a także cykl dwunastu spotkań "Nasi Wielcy", prezentujący osiągnięcia architektów krajobrazu, ogrodników i planistów, zasłużonych dla polskiej sztuki ogrodniczej.

1 lutego w Pałacu na Wyspie odbyło się spotkanie z cyklu "Nasi Wielcy". Wydarzenie było poświęcone twórczości prof. Edwarda Bartmana (1929-2018), wybitnego polskiego architekta krajobrazu i dydaktyka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jego sylwetkę przybliżył dr inż. Przemysław Wolski. Gośćmi honorowymi spotkania byli bliscy profesora: Paweł Bartman (syn) i Zuzanna Bartman (wnuczka). Organizatorzy: Muzeum Łazienki Królewskie, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.

6 lutego w Pałacu na Wyspie odbył się wykład "Szanujmy stare drzewa", organizowany w ramach projektu "Świat ogrodów Longina Majdeckiego". Dr hab. Jacek Borowski opowiedział o naturalnych procesach rozwoju i starzenia się drzew, a także o ich znaczeniu dla środowiska. Organizatorzy: Muzeum Łazienki Królewskie, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa.

20 lutego w Pałacu na Wyspie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Nasi Wielcy". Wydarzenie było poświęcone wspomnieniu życia i twórczości Stefana Rogowicza, wybitnego polskiego architekta krajobrazu, ogrodnika i planisty, w 133. rocznicę jego urodzin. Prelekcję wygłosiła dr inż. Anna Majdecka-Strzeżek.

5 marca w Pałacu na Wyspie odbył się wykład "Odkrywamy Morysin", organizowany w ramach projektu "Świat ogrodów Longina Majdeckiego"Dr inż. Maciej Żołnierczuk, architekt krajobrazu z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, opowiedział o znanych i mniej znanych obliczach tego wyjątkowego rezerwatu przyrody.

19 marca w Pałacu na Wyspie odbyło się spotkanie z cyklu "Nasi Wielcy". Wydarzenie zostało poświęcone wspomnieniu życia i twórczości Zygmunta Hellwiga, wybitnego polskiego ogrodnika i architekta krajobrazu, w 125. rocznicę jego urodzin. Prelekcję wygłosiła dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz.

2 kwietnia w Pałacu na Wyspie odbył się wykład "Wybrane problemy projektowania rewaloryzacji ogrodów na przykładzie kilku obiektów". Tomasz Zwiech, architekt krajobrazu, opowiedział o tajnikach rewaloryzacji popularnych parków.

16 kwietnia odbyło się online spotkanie z cyklu "Nasi Wielcy". Wydarzenie było poświęcone wspomnieniu życia i twórczości Janusza Bogdanowskiego, wybitnego architekta krajobrazu, znawcy konserwatorstwa i architektury oraz sztuki ogrodowej i fortyfikacyjnej, w 21. rocznicę jego śmierci i 95. rocznicę urodzin. Prelekcjęwygłosili prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski oraz mgr Roman Marcinek.

20 kwietnia odbył się spacer śladem ogrodów położonych na Skarpie Warszawskiej, który prowadzilieksperci sztuki ogrodowej, architektury krajobrazu i dendrologii: Beata Kańska, kierownik Działu Ogrodu Muzeum Łazienki Królewskie, prof. dr hab. Jacek Borowski oraz dr inż. Anna Majdecka-Strzeżek.

23 kwietnia w Pałacu na Wyspie odbył się wykład "Problemy rewaloryzacji podwarszawskich parków rezydencjonalnych", który prowadziła Dorota Pape, specjalista od zabytkowych założeń ogrodowych.

7 maja w Pałacu na Wyspie odbył się wykład dr inż. Beaty Fortuny-Antoszkiewicz "Założenie pałacowe w Radziejowicach - dzieje rezydencji", poświęcony podmiejskiej rezydencji znamienitych rodów Radziejowskich i Krasińskich.

23 maja w Pałacu na Wyspie odbyło się spotkanie z cyklu "Nasi Wielcy", poświęcone wspomnieniu życia i twórczości Aliny Scholtz, pionierki polskiej architektury krajobrazu, projektantki warszawskiej zieleni. Prelekcję wygłosiły Klara Czerniewska-AndryszczykMałgorzata Kuciewicz.

4 czerwca w Pałacu na Wyspie odbył się wykład"Współczesna kultura oranżeryjna w polskich ogrodach historycznych". Jacek Kuśmierski opowiedział o najciekawszych przykładach oranżerii i szklarni we współczesnej Polsce. 

 

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu

Longin Majdecki - architekt krajobrazu, historyk sztuki

Longin Majdecki (1925-1997) był wybitnym architektem krajobrazu, autorem projektów zagospodarowania i rewaloryzacji najważniejszych warszawskich parków, takich jak: Łazienki Królewskie z różanym amfiteatrem muzycznym, Centralny Park Kultury, Dolinka Służewska, Park Arkadia i Królikarnia, Park Kazimierzowski, Park Podzamcze, Park Sielecki, Ogród Sejmowy, Ogród Belwederski oraz cmentarz komunalny Wólka Węglowa, a także projektów zagospodarowania turystycznego Kampinoskiego Parku Narodowego, Lasku Lindego i Lasu Bielańskiego. Jego dorobek obejmuje w sumie ok. 350 projektów, realizowanych na terenie całej Polski.

Duża część życia zawodowego prof. Longina Majdeckiego związana była z Łazienkami Królewskimi. Pod jego kierunkiem zespół Biura Projektów Budownictwa Komunalnego "Stolica" opracował w latach 60.-80. XX w. projekt całościowy rekonstrukcji łazienkowskich ogrodów, który stał się podstawą do odbudowy i rewaloryzacji, oraz projekty szczegółowe dla konkretnych lokalizacji na terenie Łazienek.

Opieka nad projektem "Świat ogrodów Longina Majdeckiego": Beata Kańska, Dział Ogrodów Muzeum Łazienki Królewskie; Magdalena Lewna, Dział Badań Muzeum Łazienki Królewskie.

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu