Osoby
g/Głuche i słabosłyszące

1. W Muzeum Łazienki Królewskie dostępna jest usługa zdalnego tłumacza Polskiego Języka Migowego. Można z niej skorzystać od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00-20.00. Usługa jest bezpłatna - KLIKNIJ LINK.

2. Poniżej publikujemy filmy w PJM, z których dowiesz się, co zwiedzisz w Łazienkach Królewskich i jak tu dojedziesz.

3. Inne filmy o Łazienkach Królewskich, ich historii, sztuce i przyrodzie, znajdują się na stronie internetowej Muzeum - KLIKNIJ LINK.

4. Poniżej opisujemy dostosowania dla osób g/Głuchych i słabosłyszących w trzech obiektach: Starej Oranżerii z Teatrem Królewskim, Podchorążówce (przestrzeń wystawiennicza, kasa, sklep muzealny, recepcja) oraz Centrum Edukacji Ekologicznej w Nowej Palmiarni, gdzie odbywają się zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych.

Stara Oranżeria

  • Pętle indukcyjne w sali warsztatowej.
  • Pętle indukcyjne w muzealnej kasie przy szatni.
  • Połączenie online z tłumaczem PJM, bezpłatna usługa dostępna w muzealnej kasie.
  • System mobilnych pętli indukcyjnych, wykorzystywany podczas wydarzeń w Starej Oranżerii oraz spektakli w Teatrze Królewskim (z wyłączeniem przedstawień Polskiej Opery Królewskiej).
  • Filmy o Starej Oranżerii w PJM, dostępne na tablecie przy muzealnej kasie.

Podchorążówka

  • Pętle indukcyjne w kasie, sklepie muzealnym i w recepcji.
  • Połączenie online z tłumaczem PJM, bezpłatna usługa dostępna w muzealnej kasie.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Nowej Palmiarni

  • System mobilnych pętli indukcyjnych wykorzystywany podczas wydarzeń w Centrum Edukacji Ekologicznej oraz w łazienkowskich ogrodach.