W pobliżu Świątyni Egipskiej znajduje się popiersie Maurycego Mochnackiego, usytuowane na wysokim marmurowym cokole.

Około 1822 r. na tym postumencie stał biust cara Rosji Aleksandra I, dziś zaginiony. W 2000 r. ustawiono na nim współcześnie wykonane przez Wiesława Winklera brązowe popiersie Maurycego Mochnackiego, działacza politycznego, publicysty i żołnierza, uczestnika powstania listopadowego. Jego losy związane były z Łazienkami Królewskimi. W 1822 r. został karnie skierowany do prac porządkowych w pobliskim parku Belwederskim za spoliczkowanie inspektora policji. Mochnacki był także członkiem sprzysiężenia Piotra Wysockiego i uczestnikiem Nocy Listopadowej, która 29 listopada 1830 r. rozpoczęła powstanie. Z Łazienkami był również związany przez swą przyjaźń z Fryderykiem Chopinem, którego pomnik stoi w Ogrodzie Modernistycznym.

BIOGRAFIA MAURYCEGO MOCHNACKIEGO