Katalog wystawy "Splendor władzy. Wettynowie na tronie Rzeczypospolitej", prezentowanej w Muzeum Łazienki Królewskie od listopada 2021 r. do lutego 2022 r.

Wystawa była pierwszą od 1997 r. próbą przedstawienia publiczności wspólnej historii polsko-saskiej, której spuścizna widoczna jest do dziś zarówno w Dreźnie, jak i w Warszawie. Ekspozycja przybliżała Augusta II i Augusta III jako świadomych kolekcjonerów i koneserów sztuki, którzy w trakcie 66 lat unii polsko-saskiej zgromadzili jeden z najważniejszych i najwspanialszych w XVIII-wiecznej Europie zbiorów sztuki.

Na wystawie zaprezentowane zostały najwybitniejsze przykłady polityki kulturalnej Wettynów - 200 dzieł ze zbiorów drezdeńskich i polskich, tj. Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Sächsische Hauptstaatsarchiv Dresden, Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum, Muzeum Narodowego w Warszawie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum - Zamku w Kórniku, Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze.