Tom podsumowujący cykl wykładów, zorganizowany przez Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską oraz Fundację na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, który odbywał się w Łazienkach Królewskich od października 2013 do stycznia 2015 r.

W publikacji znalazły się eseje autorstwa wybitnych badaczy, filozofów i myślicieli: Krzysztofa Pomiana; Zygmunta Baumana; Tadeusza Sławka; Lecha Witkowskiego; Władysława Stróżewskiego; Juliusza Domańskiego; Sernija Żadana; Marcina Poręby; Szymona Wróbla; Magdaleny Środy i Kostiana Tyszczenko. Zbiór wstępem opatrzył Cezary Wodziński.

Publikacja ukazała się wspólnym nakładem Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi oraz Muzeum Łazienki Królewskie.