Zbiór trzech esejów wybitnego polskiego filozofa Cezarego Wodzińskiego (1959–2016) poświęcony trzem, zdawałoby się odmiennym, kwestiom filozoficznym. 

Przechadzki po ogrodach to medytacje nad przestrzenią myślenia i spotkania, którą jest ogród, niegdyś utracony i pożądany. W Traktacie Gorgiasza Wodziński przygląda się myśli lekceważonego najczęściej greckiego filozofa-sofisty, usiłującej ukazać drogę poza tak utarte schematy postrzegania świata, jak albo… albobyt lub niebyt. I w końcu Utopia Eudaimonii, stanowiąca niespodziewaną kontynuację obu poprzedzających ją tekstów. Jest to rozważanie o polityce, ontologii i współczesności, a także o możliwości istnienia owej aporetycznej przestrzeni, którą nazwać by się chciało ogrodem utraconymziemią gościnną, pewną wspólną strefą pomiędzy.