Dobiega końca prezentacja w Łazienkach Królewskich bezcennych eksponatów z węgierskich zbiorów narodowych, będących świadectwem wieloletnich relacji polsko-węgierskich. W ostatnim tygodniu, od 30 lipca do 6 sierpnia 2019 r. wystawę zwiedzać można będzie bezpłatnie.

Wystawa "Bratanków dzieje wspólne. Unikaty ze zbiorów budapesztańskich" prezentowana jest w Podchorążówce. Do 28 lipca 2019 r. zwiedzanie odbywa się od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-18.00, w piątek w godz. 10.00-20.00. Wstęp: 10 zł - bilet normalny, 5 zł - ulgowy, zwiedzanie również z karnetem (45 zł - normalny, 30 zł - ulgowy, wstęp do wszystkich obiektów), w piątek wstęp bezpłatny.

Od 30 lipca do 6 sierpnia 2019 r. wystawę będzie można zwiedzać bezpłatnie: wtorek-niedziela w godz. 10.00-18.00, w piątek w godz. 10.00-20.00.

Oprowadzanie po wystawie: w soboty od 11 maja do 3 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00.

Bezcenne eksponaty

Wystawa stanowi opowieść o blisko 1000-letnich relacjach polsko-węgierskich. Historię stosunków między oboma krajami przybliżają bezcenne obiekty, pochodzące z najprzedniejszych węgierskich instytucji, m.in. z Węgierskiego Muzeum Narodowego, Węgierskiego Archiwum Narodowego oraz Instytutu i Muzeum Historii Wojskowości przy Ministerstwie Obrony w Budapeszcie. Przedmioty, które eksponowane są na wystawie, poza wyjątkową wartością historyczną i artystyczną, kryją w sobie duży ładunek emocjonalny, gdyż łączą się z postaciami ikonicznymi dla obu narodów. Zobaczyć możemy pamiątki związane z królem Stefanem I Batorym, Siedmiogrodzianinem i twórcą militarnej potęgi Rzeczpospolitej Obojga Narodów, oraz z generałem Józefem Bemem, jednym z największych bohaterów narodowych Węgier.

Szczególny charakter ma prezentacja jednej z najbardziej unikatowych i najcenniejszych monet na świecie - 100 dukatów w złocie Zygmunta III Wazy z Muzeum Narodowego w Budapeszcie. Z zbiorów tejże instytucji pochodzi również eksponowany na wystawie miecz ceremonialny, dar papieża Juliusza II dla króla Władysława II Jagiellończyka, jeden z najwspanialszych okazów rzemiosła zbrojeniowego z okresu dojrzałego renesansu. Węgierskie Muzeum Narodowe udostępniło także wiele sztuk broni z XVI i XVII wieku, w tym karabelę króla Jana III Sobieskiego.

Relacje polsko-węgierskie

Polacy i Węgrzy od dawna podkreślają łączącą ich wielowiekową przyjaźń, a nade wszystko bezinteresowne wsparcie udzielane sobie wzajemnie podczas zmagań o niepodległość. Na przestrzeni wieków między oboma krajami nie brakowało konfliktów związanych z rywalizacją o wpływy w naszej części Europy, jednak były to raczej epizody, a pamięć o wspólnej historii żyła nawet wtedy, gdy oba narody znajdowały się we wrogich obozach.

Polacy uczestniczyli w powstaniu węgierskim w latach 1848-1849. Na ich czele stał generał Józef Bem, któremu w dowód uznania za bohaterskie wyzwolenie Siedmiogrodu węgierskie kobiety podarowały bogato zdobioną szablę ceremonialną. Węgrzy przyszli Polakom z pomocą w 1920 r., gdy do Warszawy zbliżała się Armia Czerwona. W przeddzień decydującej bitwy Wojsko Polskie otrzymało od nich kilkadziesiąt milionów sztuk amunicji karabinowej. W okresie II wojny światowej rząd węgierski zachował neutralność i stanowczo domówił wsparcia Niemców szykujących się do ataku na Rzeczpospolitą w 1939 r. Po kampanii wrześniowej dziesiątki tysięcy polskich żołnierzy i cywilów znalazło schronienie na Węgrzech. Podczas powstania warszawskiego żołnierze węgierscy dozbrajali powstańców, a polskie oddziały miały swobodę poruszania się w obrębie węgierskich pozycji.

Za postawę Węgrów w czasie II wojny światowej Polacy zrewanżowali się w 1956 r. W polskich miastach masowo demonstrowano solidarność z powstańcami walczącymi w Budapeszcie przeciwko komunistycznemu reżimowi i Armii Radzieckiej. Polacy okazali Węgrom największe wsparcie, oddając krew, kupując leki i prowadząc zbiórki pieniędzy.


Wystawa "Bratanków dzieje wspólne. Unikaty ze zbiorów budapesztańskich" dofinansowana została ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022. Mecenasem jest PZU - Mecenas Muzeum, wsparcie projektu - fundusz prewencyjny PZU.


OPROWADZANIE PO WYSTAWIE "BRATANKÓW DZIEJE WSPÓLNE"

WARSZTATY DYSKUSYJNE "POLAK, WĘGIER - DWA BRATANKI?"

WARSZTATY RODZINNE "OPOWIEŚCI WĘGIERSKIE"

WYKŁADY "WOKÓŁ PAPRYKI. DWUGŁOS PRZYRODNICZO-KULTUROWY"

LEKCJE MUZEALNE TOWARZYSZĄCE WYSTAWIE "BRATANKÓW DZIEJE WSPÓLNE. UNIKATY ZE ZBIORÓW BUDAPESZTAŃSKICH"

KONFERENCJA "BRATANKÓW DZIEJE WSPÓLNE"