Zapraszamy do oglądania wystawy fotografii, które ukazują piękno unikalnej przyrody doliny rzeki Biebrzy. Na zdjęciach widnieją m.in. rozległe torfowiska oraz zagrożone wyginięciem gatunki roślin, ptaków i zwierząt.

Zdjęcia wykonane zostały przez pracowników Grupy PGE wiosną 2021 r., podczas warsztatów fotograficznych, prowadzonych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Miejsce to nie zostało wybrane przypadkiem. W 2021 r. PGE nawiązała współpracę z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. W jej efekcie na dwóch kluczowych dla parku obiektach, tj. Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy, a także Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt i budynku informacji turystycznej w Grzędach zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne. PGE przekazała środki na montaż paneli, a jej pracownicy wsparli merytorycznie dyrekcję parku w opracowaniu projektu budowy obu instalacji według najbardziej optymalnych parametrów. Współpraca PGE z Biebrzańskim Parkiem Narodowym realizowana jest w ramach programu "Lasy Pełne Energii".

Wystawa "Dolina Biebrzy" prezentowana będzie w Galerii Plenerowej przy ul. Agrykola (Brama Herbowa oraz Ermitaż) do 31 października 2021 r.