Zapraszamy do oglądania wystawy opowiadającej o roli, jaką Francuska Misja Wojskowa odegrała w zbudowaniu i wykształceniu polskiej armii po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Szczególne znaczenie miało wsparcie Francuskiej Misji Wojskowej w wojnie polsko-bolszewickiej, a także podczas Bitwy Warszawskiej. W podziękowaniu za ogromne zaangażowanie Francuzów generałowi Ferdynandowi Fochowi nadany został tytuł Marszałka Polski.

Wystawę oglądać można w Galerii Plenerowej przy ul. Agrykola od 23 września do 20 października 2019 r. Ekspozycja zorganizowana została we współpracy ze Stowarzyszeniem Kawalerów Legii Honorowej i Narodowego Orderu Zasługi.

Wernisaż z udziałem zaproszonych gości odbył się 23 września 2019 r.

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki