Zapraszamy do oglądania wystawy poświęconej projektom kulturalnym, dofinansowanym ze środków unijnych. Były wśród nich liczne wydarzenia, takie jak koncerty i spektakle, a także inwestycje, m.in. remont i konserwacja Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich w Warszawie, utworzenie Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu czy budowa pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Organizatorem wystawy pt. "Fundusze europejskie dla kultury - projekty dofinansowane dzięki środkom pochodzącym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014" jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ekspozycja stanowi podsumowanie dwóch programów. Pierwszy z nich nosi nazwę "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" - w jego ramach wykonano 24 projekty (22 projekty infrastrukturalne oraz dwa projekty o charakterze edukacyjnym i badawczym z zakresu dziedzictwa kulturowego). Z drugiego programu "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego" dofinansowano 62 projekty (obejmujące organizację przedsięwzięć kulturalnych, ukierunkowanych na rozwój i pogłębienie wzajemnej współpracy kulturalnej między Polską, Norwegią, Islandią i Liechtensteinem).

W sumie na programy z zakresu kultury przeznaczono ponad 94 mln euro, zaangażowało się w nie ponad 100 instytucji z "państw-darczyńców", zaś w sfinansowanych wydarzeniach kulturalnych wzięło udział ponad 1,5 miliona osób.

Wystawę o funduszach europejskich dla kultury można oglądać w Galerii Plenerowej przy Al. Ujazdowskich do 9 października 2016 r.