Zapraszamy do oglądania wystawy, która jest pierwszą wspólną prezentacją historii i współczesnej działalności ruchu harcerskiego, polskich organizacji harcerskich oraz skautowych.

Wystawa "Harcerstwo - jedna idea, wspólna metoda, wiele organizacji" prezentowana jest w Galerii Plenerowej przy Ermitażu. Ekspozycja ukazuje różnorodność podmiotów, tworzących dzisiejszy ruch harcerski oraz realizujących przedsięwzięcia o charakterze wychowawczym i edukacyjnym. Jej tytuł nawiązuje do wspólnego celu, jakim jest wychowanie młodych Polaków w oparciu o ideały harcerskie.

Wystawę tworzą 32 wielkoformatowe moduły, z fotografiami i tekstem, przybliżające m.in. takie organizacje, jak: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skauci Europy, Skauci Króla, Royal Rangers Polska, Stowarzyszenie Harcerskie czy Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich "Leśna Szkółka". Prezentowane są ponadto organizacje harcerskie, działające za granicą, m.in. na Litwie, Ukrainie, Białorusi oraz w Republice Czeskiej.

Ekspozycja przygotowana została przez organizacje objęte Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rządowym Programem Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych, a sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.