Zapraszamy do oglądania wystawy, prezentującej wydarzenia z wojny Polski z Rosją bolszewicką, w tym nowatorskie działania wojsk zmechanizowanych. Ekspozycja w Galerii Plenerowej przy Al. Ujazdowskich przygotowana została przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Po odzyskaniu niepodległości Polska musiała zbrojnie tworzyć swoją państwowość w walce o granice w Galicji Wschodniej z Ukraińcami, na Śląsku Cieszyńskim (tzw. Zaolzie) z Czechami oraz w Wielkopolsce i na Śląsku z Niemcami, którzy podsycali również niepokoje na Warmii i Mazurach. Budowa państwa była ogromnym wyzwaniem dla kraju osłabionego kolonialną polityką zaborców, zróżnicowanego pod względem zagospodarowania, systemu prawnego, podatkowego, walutowego, szkolnego, norm technicznych, administracji i zarządzania, a także obyczajowości i mentalności mieszkańców, w którym brakowało pieniędzy, środków transportu, zakładów produkcyjnych, wykwalifikowanych pracowników, a przede wszystkim uzbrojenia i sprzętu wojennego.

Odradzające się Wojsko Polskie wymagało skonsolidowania kadry oficerskiej i podoficerskiej, zróżnicowanej pod względem nawyków oraz wyszkolenia. Ujednolicenia wymagało szkolnictwo, regulaminy wojskowe, uzbrojenie oraz umundurowanie żołnierzy. Największym zagrożeniem była Rosja bolszewicka, która "po trupie Polski" pragnęła szerzyć komunizm na Zachodzie Europy.

Wojna Rosji bolszewickiej z Polską rozpoczęła się w styczniu 1919 r., starciem oddziałów polskich z jednostkami Armii Czerwonej, atakującymi Wilno. Do nasilenia działań doszło rok później, a przełomem była Bitwa Warszawska, którą przewodniczący Międzysojuszniczej Misji Wojskowej do Polski, brytyjski ambasador w Berlinie, lord Edgar Vincent vhr. D’Abernon uznał za osiemnastą decydującą batalię w dziejach świata.

100. rocznica Bitwy Warszawskiej

Z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej Centralna Biblioteka Wojskowa przygotowała prekursorską wystawę, prezentującą wydarzenia z wojny Polski z Rosją bolszewicką przez pryzmat bitew powiązanych z ich uczestnikami i sprzętem wykorzystywanym przez Wojsko Polskie. Zobaczyć można będzie sprzęt i uzbrojenie wszystkich formacji walczących w wojnie 1920 r., tj. piechoty, broni pancernych i wojsk samochodowych, marynarki wojennej, lotnictwa i artylerii. Zaprezentowane zostaną również nowatorskie działania wojsk zmechanizowanych - zagony zmotoryzowanej piechoty w osłonie samochodów pancernych, m.in.: na Kowel i Żytomierz, naśladowane później przez inne państwa europejskie.

Wystawa "Kampania 1920 roku. Technika i ludzie" składa się z fotografii, map, schematów, grafik i plakatów, pochodzących ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej.