Zapraszamy do oglądania kopii Konstytucji 3 maja z 1791 r., wypożyczonej z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, która prezentowana będzie na wystawie czasowej w Pałacu na Wyspie. 

Konstytucja 3 maja była jednym z najnowocześniejszych aktów prawnych epoki oświecenia. Z jednej strony utrzymywała dotychczasowy ustrój stanowy, a z drugiej znosiła liberum veto i wolną elekcję króla, znacznie wzmacniając władzę wykonawczą i osłabiając pozycję magnatów.

Dokument ten jest niewątpliwie jednym z najważniejszych symboli niepodległości Polski. Stanowi cenne źródło historyczne, ważny tekst prawny, a także wydarzenie historyczne, tak przełomowe, że cała Europa okrzyknęła je swego czasu rewolucją. Znaczenie Konstytucji 3 maja doceniła w 2015 r. Komisja Europejska, wyróżniając ją Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

Kopię ustawy zasadniczej z 1791 r., wypożyczoną z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, można będzie oglądać 1 maja w godz. 10.00-17.00, 2-3 maja w godz. 10.00-18.00, 4 maja w godz. 12.00-20.00, 5 maja w godz. 10.00-16.00 oraz 7 i 8 maja w godz. 10.00-17.00.

Z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji muzealni edukatorzy będą opowiadać w Pałacu na Wyspie (Sala Salomona) o okolicznościach powstania ustawy zasadniczej, jej najważniejszych postanowieniach oraz historycznym znaczeniu. Zapraszamy 1, 2 i 3 maja w godz. 10.00-16.00; można dołączyć w dowolnym momencie.