Zapraszamy na spacer po łazienkowskich ogrodach, podczas którego otaczającą nas przyrodę będziemy poznawać różnymi zmysłami, ze szczególnym uwzględnieniem słuchu i dotyku.

Wydarzenie rozpocznie się 15 lipca o godz. 10.00 na tarasie Pałacu na Wyspie. Spacerując po łazienkowskich ogrodach, będziemy rozpoznawać głosy mieszkających tu ptaków. Dowiemy się też, czym różni się budowa anatomiczna ptaków od innych znanych nam zwierząt. Poznamy ponadto różne rodzaje ptasich piór i ich funkcje.

Spacer odbędzie się w przestrzeni bez barier architektonicznych, z utwardzonymi alejkami, ułatwiającymi przemieszczanie się, zaś jego tempo będzie dostosowane do potrzeb uczestników.

Spacer poprowadzi Fatima Hayatli z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, które jest partnerem Muzeum Łazienki Królewskie w projekcie "Królewski zwierzyniec".


Fatima Hayatli - ornitolog, obrączkarz z pasji i zawodu, pracownik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Łódzkiego, edukatorka przyrodnicza. Współkoordynatorka badań nad mandarynką i krzyzówką w Warszawskim Zespole Obrączkarskim TRIDACTYLUS.


Projekt "Królewski zwierzyniec" został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.