Zapraszamy do oglądania wystawy, prezentującej projekty w polskiej kulturze, zrealizowane dzięki funduszom europejskim. Ekspozycja w Galerii Plenerowej przy Al. Ujazdowskich została zorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej.

Członkostwo Polski w UE odwróciło niekorzystny, trwający od dziesięcioleci trend w sektorze kultury. W sposób bezprecedensowy otworzyło nowe możliwości, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Celem wystawy jest m.in. wykazanie korzyści, jakie polska kultura osiągnęła dzięki transferowi olbrzymich środków z funduszy europejskich.

Na wystawie są prezentowane najciekawsze projekty z obszaru kultury i dziedzictwa narodowego, zrealizowane w okresie członkostwa Polski w UE. Wśród 48 eksponowanych przedsięwzięć znajdują się inwestycje z zakresu ochrony i renowacji zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Listę Pomników Historii Prezydenta RP, takie jak: Kościół Pokoju w Świdnicy, zespół pocystersko-katedralny w Pelplinie czy zespół pałacowo parkowy w Łańcucie. Prezentowane są również światowej klasy sale koncertowe Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, innowacyjne centra naukowo-kulturalne: EC1 zlokalizowane na ternie dawnej elektrowni łódzkiej czy też "Minikoperniki" w dawnych Młynach Richtera w Toruniu.

Warte podkreślenia są również inwestycje związane z naszą historią i tożsamością kulturową, takie jak budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku czy renowacja Zamku Ostrogskich w Warszawie, będącego siedzibą Narodowego Instytutu Chopina i muzeum poświęconego kompozytorowi. Na wystawie zobaczymy projekty różnorodne, reprezentujące każdy region, z większych i mniejszych miejscowości.

Przez dwie dekady dofinansowano w sumie prawie 2200 projektów, a wsparcie z UE wyniosło 10,7 mld złotych, przy całkowitej wartości projektów przekraczającej 20 mld złotych. Dzięki tym środkom zrealizowano projekty związane z ochroną zabytków, budową, rozbudową i modernizacją muzeów, teatrów, sal koncertowych, bibliotek oraz centrów kultury. Nowoczesne wyposażenie wzbogaciło ofertę kulturalno-edukacyjną, a projekty dotyczące zabytkowych parków i ogrodów oraz digitalizacji ruchomych zabytków przyczyniły się do zachowania naszej historii. Duże środki przeznaczono również na szkoły i uczelnie artystyczne. Wybudowano lub przebudowano obiekty praktycznie wszystkich publicznych uczelni artystycznych w Polsce.

Fot. Danuta Matloch/MKiDN
Fot. Danuta Matloch/MKiDN
Fot. Danuta Matloch/MKiDN
Fot. Danuta Matloch/MKiDN