Dzieci i młodzież zapraszamy do odkrywania tajemnic lasów i ich mieszkańców. Poznamy różne gatunki drzew i zwierząt, w tym największego ssaka lądowego Europy.

Lekcje muzealne i warsztaty, towarzyszące wystawie "Przyroda i myślistwo w XX-wiecznej grafice – 95. rocznica powrotu żubra do Puszczy Białowieskiej", odbywają się od poniedziałku do piątku o godz. 10.15, 11.30, 12.45 i 14.00. Czas trwania zajęć: 60 minut. Koszt: 15 zł od osoby; minimum 110 zł za grupę, jeśli liczy ona mniej niż 8 osób; maks. liczba uczestników - 25 osób (bilety do nabycia w kasach w Podchorążówce i Stajniach Kubickiego). Zgłoszenia: e-mail: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl lub tel. (+48) 518 684 215. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem lekcji stacjonarnych (uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminu) - regulamin lekcji płatnych pobierz tutaj (format Word - 0,04 MB).

TEMATY ZAJĘĆ

"Święty Hubert - przyjaciel zwierząt" - warsztaty przyrodniczo-plastyczne dla przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej
Posłuchamy legendy o św. Hubercie. Dowiemy się, kim był, kiedy żył i dlaczego został patronem m.in. myśliwych, leśników, jeźdźców i sportowców. Poznamy również przedstawicieli rodziny jeleniowatych żyjących w Polsce (sarny, daniele, jelenie, łosie), ze szczególnym uwzględnieniem jeleni szlachetnych i saren. Nauczymy się rozpoznawać te gatunki, a także odróżniać rogi od poroża. Posłuchamy odgłosów jeleni, poznamy ich zwyczaje oraz ciekawostki z życia. Przyswoimy sobie takie terminy, jak: wieniec, łania, jelonek, rykowisko. W części warsztatowej pokolorujemy rysunki zwierząt z rodziny jeleniowatych (przedszkole) lub dopasujemy rysunki poroży do zdjęć zwierząt (klasy I-III SP).

"Jak uratowano żubra?" - lekcja muzealna dla klas IV-VIII szkoły podstawowej
Żubr jest największym ssakiem lądowym Europy. Choć obecnie jego populacja liczy tysiące osobników, wszystkie pochodzą od zaledwie kilkunastu, które nie zostały zabite przez kłusowników w czasie I wojny światowej. Żubr został więc uratowany od wyginięcia dosłownie w ostatniej chwili. Na zajęciach poznamy historię ochrony tego zwierzęcia. Dowiemy się, dlaczego żubr wymaga ochrony, a także jakie problemy się z tym wiążą. Poznamy ponadto sposoby i skuteczność ochrony innych rodzimych gatunków. Na zakończenie zajęć sprawdzimy swoją wiedzę o żubrach podczas quizu.

"Puszcze, bory i dąbrowy, czyli tajemnice lasów" - lekcja muzealna dla szkół ponadpodstawowych
Czym właściwie jest las? Odpowiedź może wydawać się oczywista: to grupa drzew. Jednak w rzeczywistości temat jest bardziej złożony. Zupełnie czym innym jest pierwotna puszcza, a czym innym uprawa sosny sadzonej na drewno. W Polsce spotykamy różne typy lasów: łęgi, olsy, dąbrowy, grądy, buczyny i bory. Każdy z nich tworzy się w specyficznym środowisku i składa z innych gatunków drzew. Na zajęciach poznamy budowę lasu i gatunki drzew charakterystyczne dla każdego jego rodzaju. Dowiemy się też, jakie korzyści dają lasy ludziom i jakie znaczenie mają dla środowiska naturalnego. Lekcję podsumujemy "leśną" krzyżówką.