Zapraszamy do oglądania wystawy poświęconej Meiji Jingu - sanktuarium religii Shinto, znajdującym się w centrum Tokio. Na fotografiach w Galerii Plenerowej przy ul. Agrykoli w Warszawie zobaczymy japońską świątynię, otaczającą ją przyrodę, kapłanów podczas ceremonii oraz odbywające się tam wydarzenia.  

Shinto jest tradycyjną religią Japonii, głęboko zakorzenioną w japońskim stylu życia. Nie posiada założyciela, świętej księgi ani koncepcji nawrócenia, ma jednak wartości - jedność z naturą - i cnoty - Magokoro (szczere serce).

Bóstwa Shinto, zwane Kami, można odnaleźć w mitologii, naturze oraz istotach ludzkich. Japończycy już od czasów starożytnych odczuwali podziw i wdzięczność dla Kami i budowali świątynie na ich cześć.

Sanktuarium Meiji Jingu poświęcone jest boskim duszom cesarza Meiji i jego żony - cesarzowej Shoken. Cesarz Meiji (1852-1912) był 122. władcą Japonii. Objął tron w 1867 r., w czasie, kiedy Japonia musiała stawić czoło licznym wyzwaniom, m.in. otwarciu kraju na świat po długotrwałej izolacji przez szogunat Tokugawa.

Cesarz Meiji zaczął promować przyjaźń z innymi krajami, zachodnią cywilizację i zaawansowane technologie, zachowując przy tym japońską tożsamość. W ten sposób zbudował fundamenty współczesnej Japonii.

Cesarzowa Shoken (1850-1914), wspierając męża, propagowała opiekę społeczną i edukację kobiet. Na rzecz Czerwonego Krzyża przekazała fundusz "Shoken Fund", który do dzisiaj wspomaga przedsięwzięcia społeczne.

Po śmierci cesarskiej pary Japończycy postanowili upamiętnić ich zasługi i oddawać im cześć. Sanktuarium Meiji Jingu, otwarte 1 listopada 1920 r., zbudowali ze 100 tysięcy drzew, pracując jako wolontariusze.