Zapraszamy do oglądania wystawy prezentującej najcenniejsze, najciekawsze i najpiękniejsze zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ekspozycja prezentowana będzie w Galerii Plenerowej przy Al. Ujazdowskich od 10 do 30 września 2019 r.

Wystawa "Najcenniejsze, najciekawsze, najpiękniejsze. Zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego" przygotowana została z okazji obchodów 100. rocznicy utworzenia Głównej Książnicy Wojska Polskiego.

Centralna Biblioteka Wojskowa powołana została na wniosek Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, rozkazem ministra spraw wojskowych, generała dywizji Józefa Leśniewskiego z 13 czerwca 1919 r. Jej niepowtarzalne i liczne zbiory uległy niemal całkowitemu zniszczeniu podczas II wojny światowej. Bezpowrotnie utracono m.in. te, które pochodziły z Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu, Archiwum Biblioteki Batignolskiej, Polskiego Archiwum Wojennego oraz Archiwum Powstania Styczniowego. W 1945 r. Książnica wznowiła działalność i rozpoczęła odbudowę swoich zasobów.

Dzisiaj księgozbiór Centralnej Biblioteki Wojskowej, którego część stanowi dziedzictwo narodowe i kulturowe, liczy ponad 750 tysięcy jednostek bibliotecznych, tematycznie związanych przede wszystkim z wojskowością i historią, a także z innymi dziedzinami wiedzy, w tym z prawem, politologią, zarządzaniem i ekonomią.

Zasób podzielony jest na kilkanaście rodzajów zbiorów takich, jak: książki, czasopisma i zbiory specjalne z rękopisami, starymi drukami, kartografią, ikonografią, fotografiami, ekslibrisami, pocztówkami oraz dokumentami życia społecznego.

Na wystawie - obok krótkiej historii Centralnej Biblioteki Wojskowej i opisu jej działalności - pokazane zostaną obiekty reprezentatywne dla poszczególnych rodzajów zbiorów przechowywanych w CBW, odzwierciedlające bogactwo jej zasobów i ich wyjątkowy charakter.