Zapraszamy na spotkanie z cyklu "Nasi Wielcy", poświęcone wspomnieniu życia i twórczości Janusza Bogdanowskiego, wybitnego architekta krajobrazu, znawcy konserwatorstwa i architektury oraz sztuki ogrodowej i fortyfikacyjnej, w 21. rocznicę jego śmierci i 95. rocznicę urodzin.

Janusz Bogdanowski (1929-2003) był architektem, urbanistą, nauczycielem akademickim, znawcą i popularyzatorem zabytków budownictwa obronnego i sztuki ogrodowej. W 1964 r. doktoryzował się pod kierunkiem prof. Gerarda Ciołka, w 1967 r. uzyskał habilitację, w 1978 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1992 r. - zwyczajnym. W latach 50. aktywnie współpracował z prof. Zygmuntem Novákiem nad koncepcją utworzenia jurajskich parków krajobrazowych, jedną z najnowocześniejszych idei ochrony krajobrazu w Europie. W 1963 r. stworzył własną metodę jednostek architektoniczno-krajobrazowych JARK-WAK. W 1977 r. doprowadził do powstania na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej Zakładu Architektury Krajobrazu, przekształconego w Instytut Architektury Krajobrazu, którego był założycielem i dyrektorem (1992-1995). W latach 1995-98 został mu powierzony V Program Krajowy "Ochrona i konserwacja zabytkowego krajobrazu kulturowego Polski". Prócz blisko tysiąca publikacji naukowych miał na koncie kilkadziesiąt projektów z zakresu urbanistyki, konserwacji i zieleni, w tym prace indywidualne i zespołowe, m.in. system zieleni Krakowa w oparciu o dawne fortyfikacje, Planty Krakowskie, otoczenie stopnia wodnego pod Tyńcem, seminarium franciszkańskie w Kalwarii Zebrzydowskiej. Stale współpracował ze służbami konserwatorskimi. Od wczesnych lat 90. intensywnie angażował się w prace centralnych władz konserwatorskich w Polsce, przyjmując m.in. funkcję przewodniczącego Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Sztuki. Był również przewodniczącym Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ponad 30 lat redaktorem "Tek KUiA", członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska i Wojewódzkiej Małopolskiej Rady Ochrony Środowiska, wielokrotnym przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Krakowie, członkiem rad naukowych parków narodowych, członkiem Rady Naukowej "Europa Nostra" oraz Komitetu Ekologii Krajobrazu Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN. Za swoją działalność został nagrodzony najwyższymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Życie i zawodową działalność Janusza Bogdanowskiego przybliżą prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski oraz mgr Roman Marcinek.

Cykl "Nasi Wielcy", prezentujący osiągnięcia architektów krajobrazu, ogrodników i planistów, zasłużonych dla polskiej sztuki ogrodniczej, odbywa się w ramach projektu "Świat ogrodów Longina Majdeckiego". Organizatorzy: Muzeum Łazienki Królewskie, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.