Zapraszamy do oglądania wystawy poświęconej wydarzeniom, które sto lat temu doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości, oraz ludziom zaangażowanym w trudny proces odbudowy suwerennego państwa. Ekspozycja prezentowana jest w Galerii Plenerowej przy Al. Ujazdowskich w Warszawie.

W 1918 r. Polska - podzielona pod koniec XVIII w. pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię - wróciła na mapę Europy po 123 latach zaborów. Trudny proces odbudowy suwerennego państwa nie byłby możliwy bez zaangażowania tysięcy polskich patriotów: żołnierzy i polityków, którzy umiejętnie wykorzystali sprzyjającą sytuację międzynarodową (klęska Niemiec i Austro-Węgier w I wojnie, wybuch rewolucji i upadek caratu w Rosji).

Wystawa, obok kluczowych twórców niepodległości, przypomina postacie mniej znane, takie jak Antoni Pertykiewicz, najmłodszy kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari, czy Eugeniusz Romer, autor wielkiego atlasu ziem polskich, wykorzystywanego podczas pertraktacji pokojowych w sprawie granic odrodzonej Rzeczypospolitej.

Ekspozycja przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, prezentuje dokumenty, fotografie, druki oraz fragmenty publikacji książkowych i prasowych ze zbiorów CBW.

Partnerzy wystawy: Muzeum Łazienki Królewskie, TVP Historia. Patroni medialni: TVP 3 Warszawa, TVP Polonia, TV Republika, Radio Polska Live, Polska Zbrojna, Polska Zbrojna Historia, Tydzień Polski (Londyn).