Zapraszamy do oglądania wystawy, prezentującej bogate dziedzictwo kulturowe Mazowsza. Dzieła urbanistyki, architektury, budownictwa oraz plastyki stanowią świadectwo historii oraz tradycji ubiegłych wieków, a dzięki wpisowi do rejestru zabytków objęte są szczególną ochroną prawną.

Dziedzictwo kulturowe Warszawy i Mazowsza od ponad wieku stanowi przedmiot troski i zainteresowania służb konserwatorskich. Jednym z podstawowych narzędzi prawnej ochrony konserwatorskiej najcenniejszych obiektów jest wpis do rejestru zabytków. W ostatnich latach zintensyfikowano prace nad jego rozszerzeniem.

Wystawa w Galerii Plenerowej przy ul. Agrykola przedstawia najciekawsze obiekty, które trafiły do rejestru zabytków w ostatnich latach. Zobaczymy nie tylko efekty pracy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, lecz także niezwykły zbiór dzieł urbanistyki, architektury, budownictwa oraz plastyki, dokumentujący zróżnicowanie i bogactwo kultury materialnej oraz krajobrazu architektonicznego Mazowsza. Na wystawie prezentowane są m.in. takie obiekty, jak kamienica Kiersnowskich w Warszawie czy mozaika dawnej Spółdzielni Inwalidów "Saturn".

Organizatorem ekspozycji jest Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, we współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie.