Zapraszamy do oglądania wystawy poświęconej historii tworzenia się Wojska Polskiego oraz walkom o granice odrodzonej Rzeczypospolitej w latach 1918-1921. Ekspozycja prezentowana będzie w Galerii Plenerowej w  Al. Ujazdowskich od 10 sierpnia do 29 sierpnia 2018 r.

11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość. Tworzące się państwo potrzebowało silnej armii. Organizację Wojska Polskiego powierzono Józefowi Piłsudskiemu, który 10 listopada 1918 r. przybył do Warszawy po uwolnieniu z twierdzy magdeburskiej.

Ekspozycja przybliża proces tworzenia się Wojska Polskiego, od powstania pierwszych polskich organizacji paramilitarnych przed wybuchem I wojny światowej, aż po ukształtowanie się w pełni regularnych formacji wojskowych. Poznamy rodzaje wojsk i służb z uwzględnieniem ich umundurowania i uzbrojenia, a także początki tworzenia się organów dowodzenia i administracji wojskowej, w tym m.in. Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wystawa przybliża również historię walk o granice w latach 1918-1921, m.in z nacjonalistami ukraińskimi o Galicję Wschodnią i Lwów, z Czechosłowacją o Śląsk Cieszyński tzw. Zaolzie, z Rosją bolszewicką, a także z Niemcami podczas Powstania Wielkopolskiego i Powstań Śląskich.

Ekspozycja, która przygotowana została w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, obejmuje zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej - dokumenty rękopiśmiennicze, fotografie, druki, plakaty oraz fragmenty publikacji książkowych i prasowych.

Partnerzy wystawy: Muzeum Łazienki Królewskie, TVP Historia. Patroni medialni: TVP 3 Warszawa, TVP Polonia, TV Republika, Radio Polska Live, "Polska Zbrojna", "Tydzień Polski" (Londyn).