Zapraszamy do oglądania wystawy, prezentującej perły polskiego dziedzictwa w Azerbejdżanie. Ekspozycja powstała z okazji jubileuszu 30-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Republiką Azerbejdżanu.

Wystawa, która prezentowana jest w Galerii Plenerowej przy Al. Ujazdowskich, ukazuje polskie dziedzictwo w Azerbejdżanie, m.in. w Baku, Szemasze oraz w Giandży. Polscy architekci budowali tam domy mieszkalne, dwory, pałace, wille, meczety, cerkwie, kościoły, hotele, teatry, kina, szkoły, urzędy, hale targowe, a nawet fabryki. Z dużą swobodą operowali najróżniejszymi stylami, od gotyku i renesansu po klasycyzm i secesję. Nie unikali czerpania z lokalnej tradycji architektonicznej, wznosząc miejscowym bogaczom rezydencje w stylu nazywanym romantyczno-narodowym. Świetnie czuli klimat Orientu. Biegle posługiwali się miejscowymi materiałami budowlanymi, w tym kamieniem. Dzieła Józefa Gosławskiego, Józefa Płoszki, Kazimierza Skórewicza, a także Eugeniusza Skibińskiego i innych należą do wielkich osiągnięć architektury Azerbejdżanu, zaś skala, na jaką Polacy działali, pozwala mówić o wzniesionym przez nich "polskim Baku".

Ekspozycja powstała w oparciu o materiały z Wydziału Archiwum Krajowego Republiki Azerbejdżanu, Polskiej Agencji Fotografów Forum, Azerbejdżańska Państwowa Agencja Informacyjna AZERTAC i PAF FORUM, a także archiwum rodzinnym Witolda Marczewskiego.

Organizatorzy wystawy: Ambasada Republiki Azerbejdżanu, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Kurator: prof. dr Elchin Aliyev
Koordynator projektu: Krzysztof Wójcik/FORUM
Projekt graficzny: Anna Szczęsna