Zapraszamy do oglądania wystawy "Polska pomoc w walce z pandemią COVID-19", której organizatorem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Otwarcie ekspozycji z udziałem wiceministra MSZ Pawła Jabłońskiego odbyło się 7 lipca 2021 r.

Wystawa prezentowana jest w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie przy ul. Agrykola (rondo przy wejściu do Alei Chińskiej).

Ekspozycja składa się z fotografii dokumentujących wybrane działania polskiej pomocy, której celem było przeciwdziałanie skutkom pandemii, m.in. w krajach Partnerstwa Wschodniego, a także w Kenii, Ugandzie, Tanzanii, Palestynie, Libanie i w Jordanii. Zdjęcia przedstawiają przykładowe przedsięwzięcia pomocowe i humanitarne, takie jak konwoje z pomocą humanitarną, wysłane w odpowiedzi na potrzeby spowodowane szerzeniem się pandemii, m.in. na Białoruś, Ukrainę, do Mołdawii, Armenii, Indii oraz na Bałkany Zachodnie.

Prezentowanym fotografiom, wykonanym zarówno przez profesjonalnych fotografów, jak i osoby zaangażowane w realizację działań, towarzyszą opisy polskie i anglojęzyczne.