Zapraszamy do oglądania wystawy "Polski przemysł lotniczy. Od traktatu ryskiego do kampanii wrześniowej", przedstawiającej historię rozwoju polskiej myśli technicznej i naukowej w przemyśle lotniczym. Ekspozycja prezentowana jest w Galerii Plenerowej przy Al. Ujazdowskich.

Po latach niewoli i wyniszczających konfliktów zbrojnych, po podpisaniu traktatu ryskiego kończącego wojnę polsko-bolszewicką, polscy inżynierowie i konstruktorzy mogli bez przeszkód pracować na rzecz niepodległej ojczyzny. Przyświecająca Naczelnikowi Państwa Józefowi Piłsudskiemu "koncepcja pełnego nieba" miała być realizowana w zakładach lotniczych i produkcyjnych oraz w instytutach naukowych.

Wystawa, przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przedstawia historię tychże zakładów oraz ich pracowników, którzy dzięki swej wiedzy i zaangażowaniu poświęcili się pracy dla Rzeczypospolitej. Prezentowane materiały ikonograficzne pochodzą m.in. ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Patronat honorowy nad wystawą objęła wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska. Partner wystawy: TVP Historia, partnerzy wernisażu: Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie, Poczta Polska. Patronat medialny: TVP 3 Warszawa, TVP Polonia, Polska Zbrojna, Polska Zbrojna-Historia, Tydzień Polski w Londynie, w Sieci Historii, Radio RPL FM.