Zapraszamy do oglądania wystawy, przybliżającej genezę i rozwój Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz ich wysiłek w walce o wyzwolenie Europy spod niemieckiej okupacji. Ekspozycja jest prezentowana w Galerii Plenerowej przy Al. Ujazdowskich.

Wystawa została zorganizowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80. rocznicę zdobycia Monte Cassino, zwycięskiej inwazji aliantów w Normandii, operacji desantowej "Market Garden" oraz walk o wyzwolenie Francji, Belgii, Holandii i Włoch, toczonych przy znaczącym udziale Polaków.

Ekspozycja przypomina genezę i rozwój Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, czyli regularnego wojska polskiego odbudowanego na ziemi zachodnich sojuszników po klęsce wrześniowej przez suwerenny Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Pod koniec II wojny światowej liczyły one ponad 200 tys. żołnierzy, stanowiąc czwartą co do wielkości armię wśród zachodnich aliantów. PSZ brały udział we wszystkich najważniejszych operacjach alianckich w Europie, walcząc na lądzie, morzu i w powietrzu.

Wystawa przedstawia wysiłek bojowy Polskich Sił Zbrojnych w walce o wyzwolenie Europy spod niemieckiej okupacji, w tym: szlak bojowy 2. Korpusu Polskiego gen. dyw. Władysława Andersa (od bitwy o Monte Cassino i Piedimonte San Germano przez zdobycie Ankony po wyzwolenie Bolonii), dokonania 1. Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. bryg. Stanisława Maczka (m.in. bitwa pod Falaise, wyzwolenie Bredy, wyzwolenie obozu jenieckiego dla kobiet-żołnierzy AK w Oberlangen, zajęcie niemieckiej bazy morskiej Wilhelmshaven). Omówiony został również udział Polaków w alianckich operacjach morskich i powietrznych w latach 1944-1945. Wystawa przypomina też liczne nekropolie polskich żołnierzy we Włoszech, Francji, Holandii i Belgii oraz formy upamiętnienia ich udziału w wyzwoleniu Europy spod okupacji niemieckiej.

Prezentowane fotografie i materiały pochodzą ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej, Wojskowego Biura Historycznego, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz osób prywatnych.

Wystawa została objęta honorowym patronatem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Partnerem ekspozycji jest Muzeum Łazienki Królewskie. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 11 kwietnia 2024 r.

Fot. Janusz Woźniak
Fot. Janusz Woźniak
Fot. Janusz Woźniak
Fot. Janusz Woźniak
Fot. Janusz Woźniak
Fot. Janusz Woźniak