Zapraszamy do oglądania wystawy, poświęconej powojennemu modernizmowi w Warszawie i na Mazowszu. Ekspozycja, przygotowana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prezentowana jest w Galerii Plenerowej przy Al. Ujazdowskich.

Wystawa przybliża architekturę powojenną, wznoszoną po 1956 r., posługującą się językiem modernizmu, a widoczną m.in. w budynkach użyteczności publicznej i obiektach mieszkalnych.

Przedstawione na ekspozycji przykłady, ilustrują tendencje, jakie dostrzec można w architekturze tego okresu, m.in. odrzucenie dekoracyjności na rzecz prostej konstrukcji i formy budynku, podporządkowanej funkcjom użytkowym, a jednocześnie posługującej się współczesnymi materiałami i rozwiązaniami technicznymi, niepozbawionymi walorów artystycznych.

Szczególne znaczenie miała architektura wznoszona od lat 60. XX w., która kreowała nowoczesne oblicze regionu i stolicy - tu też powstały jedne z najciekawszych budynków, łączących nowoczesną formę z osiągnięciami technicznymi. W grupie tej wyróżnia się przede wszystkim zespół dworców kolejowych, które szeroko zaprezentowane zostały na wystawie.