Zapraszamy do oglądania wystawy, poświęconej jednemu z największych zrywów niepodległościowych w historii Polski. Ekspozycja w Galerii Plenerowej przy Al. Ujazdowskich przygotowana została przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Patronat honorowy nad ekspozycją objął wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

22 stycznia 1863 r. Komitet Centralny Narodowy ogłosił w manifeście powstanie Tymczasowego Rządu Narodowego oraz wezwał do broni naród Polski, Litwy i Rusi. Powstanie styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy, w ogromnym stopniu wpłynął na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń Polaków.

W 160. rocznicę jego wybuchu Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przygotowała wystawę upamiętniającą powstańców styczniowych, którzy nie wahali się stanąć do walki o odzyskanie niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z inicjatorów ekspozycji był zmarły 12 grudnia ub. roku dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie, prof. Zbigniew Wawer.

Na planszach wystawowych przybliżone zostały przyczyny wybuchu powstania, kolejne jego etapy, poszczególne bitwy i potyczki oraz sylwetki najważniejszych uczestników. Ekspozycja obejmuje unikatowe dokumenty i druki z epoki, grafiki, pocztówki oraz biżuterię patriotyczną, a także fotografie i druki dotyczące weteranów powstania, którzy w II Rzeczpospolitej byli otoczeni szczególną czcią jako bohaterowie walki o wolność ojczyzny.

Prezentowane materiały pochodzą z Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

WERNISAŻ WYSTAWY "POWSTANIE STYCZNIOWE 1863 ROKU"

Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki