Zapraszamy do oglądania wystawy, poświęconej stosunkom polsko-estońskim w latach 1918-1939. Wspólną międzywojenną przeszłość obu krajów przypominają archiwalne fotografie i dokumenty.

Wystawa "Stosunki polsko-estońskie 1918-1939 w świetle estońskich archiwaliów" przygotowana została w 2018 r., w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz Estonię. Jej uroczyste otwarcie odbyło się w Muzeum Historii Estonii w Tallinie. Wystawa została rozszerzona w 2020 r. z okazji stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Estonią a Polską.

Ekspozycja w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie jest pierwszą prezentacją tej wystawy w Polsce. Przedstawia cenne dokumenty archiwalne oraz fotografie z okresu 1918-1939, które pozwalają spojrzeć na wspólną przeszłość Polski i Estonii. W okresie międzywojennym oba kraje łączyły, tak jak obecnie, bliskie stosunki dyplomatyczne, wojskowe oraz kulturowe, a także więzi międzyludzkie.

Wystawa, składająca się z 12 plansz, obejmuje takie zagadnienia, jak: wizyty i przyjęcia państwowe, odznaczenia państwowe i wojskowe nadane Polakom i Estończykom, przykłady współpracy w zakresie dyplomacji, obrony narodowej, a także wzajemnych kontaktów gospodarczych.

Wspólna przeszłość - jak podkreślają organizatorzy ekspozycji - inspiruje do kontynuacji wcześniej wyznaczonych kierunków dwustronnej współpracy i odkrywania nowych jej szlaków.

Wystawa została opracowana przez Estońskie Archiwum Narodowe na zlecenie Ambasady RP w Tallinnie. Autor ekspozycji: Tiit Noormets, oprawa graficzna: Einike Leppik.


Wystawa prezentowana będzie od 30 kwietnia do 31 maja 2021 r. w Galerii Plenerowej przy Al. Ujazdowskich, od bramy przy kawiarni "Niepodległa. Miejsce spotkań".