Zapraszamy do oglądania wystawy, poświęconej antybiotykoodporności, będącej zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich. Ekspozycja prezentowana jest w Galerii Plenerowej przy Al. Ujazdowskich.

Przed odkryciem antybiotyków tysiące ludzi umierało z powodu zakażeń bakteryjnych, takich jak zapalenie płuc lub infekcje po zabiegach chirurgicznych. Od początku ery antybiotykowej obserwowano pojawianie się bakterii opornych, ale przez wiele lat było to zjawisko marginalne. Z upływem czasu coraz więcej bakterii, które początkowo były podatne na antybiotyki, stawało się opornymi dzięki wypracowaniu wielu różnych sposobów walki z tą grupą leków. Wykazano, że nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków przyśpiesza ten proces. W ostatnich latach odkryto i wprowadzono do obrotu niewiele nowych antybiotyków, więc oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest obecnie poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego.

Kampanie "Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach" oraz "Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach" mają na celu zwrócenie uwagi decydentów, pracowników ochrony zdrowia i opinii publicznej na problem globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym oporności bakterii na antybiotyki (AMR), oraz zachęcenie wszystkich do przeciwdziałania temu zjawisku.

Każdy z nas może być orędownikiem szerzenia wiedzy na ten temat. Antybiotykooporność jest zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich. Skuteczność antybiotyków, a więc możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych zależy od rozsądnego ich stosowania. 

Organizatorem wystawy "Superbakterie oporniaki" jest Narodowy Instytut Leków. Zadanie zrealizowane zostało ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia.